• Document: 009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en ...
  • Size: 4.33 MB
  • Uploaded: 2023-05-26 13:19:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 2008/2009 Rekenvaardigheid brugklas Carolus Clusius College 2008/2009 Inhoud Uitleg bij het boekje 3 e Weektaak voor 1 week: optellen en aftrekken 4 e Weektaak voor 2 week: vermenigvuldigen 5 e Weektaak voor 3 week: delen en de staartdeling 8 e Weektaak voor 4 week: rekenregels en breiwerk 10 e Weektaak voor 5 week: haakjes en breiwerk 13 e Weektaak voor 6 week: breuken optellen 15 e Weektaak voor 7 week: breuken gelijknamig maken 18 e Weektaak voor 8 week: breuken atrekken 20 e Weektaak voor 9 week: breuken vermenigvuldigen 23 e Weektaak voor 10 week: breuken met helen vermenigvuldigen 25 e Weektaak voor 11 week: breuken delen 26 e Weektaak voor 12 week: breuken met helen getallen vermenigvuldigen 28 e Weektaak voor 13 week: alles door elkaar 30 2 Rekenvaardigheid brugklas Carolus Clusius College 2008/2009 Voor de leerling: Op de voorkant van dit boekje zie je een rekenmac hine staan. Veel rekenwerk kan door de uitvinding van deze machine gemakkelijk gedaan worden. Maar kan jij zelf dan nog wel echt rekenen? Om te voorkomen dat de leerlingen op he Carolus Clusius College alleen nog maar kunnen rekenen met behulp van de rekenmachine, doen wij ook wat aan hoofdrekenen: Het rekenvaardigheidsboekje. Je moet hier dus echt zélf rekenen; de rekenmachine mag NIET gebruikt worden! De rekenvaardigheid wordt voor de kerstvakantie behandeld. De opdrachten die je maakt worden getoetst met ongeveer 5 Schriftelijke Overhoringen (SO’s) , die gemiddeld meetellen als één repetitiecijfer. Een mooie kans om daar goed een goed cijfer mee te halen, het is per slot van rekening bijna allemaal herhaling van de basisschool! Het rekenvaardigheidsboekje is onderverdeeld in weektaken. Elke week moet je zelfstandig een weektaak doen. In het boekje staat duidelijk welke taak bij welke week hoort! Maak de opdrachten achterin je wiskundeschrift, zodat je dit altijd bij je hebt. Steek dit boekje dus ook in je wiskundeboek, zodat je daar ook altijd aan kan werken als je tijd over hebt. Je leraar zal ook aandacht schenken aan de inhoud van de taken. Zorg ervoor dat je de weektaken goed bijhoudt, want het zou jammer zijn als je hiervoor een onvoldoende haalt. Zolang je steeds netjes je huiswerk maakt en de uitleg in de weektaken aandachtig bestudeert dan krijg je vanzelf de smaak te pakken en dan kun je het thuis ook je ouders uit leggen! Als je een opgave gaat maken, werk dan altijd in 4 stappen: 1. NADENKEN wat wordt er nou precies gevraagd? 2. UITKOMST SCHATTEN wat zal het antwoord ongeveer zijn? 3. BEREKENEN ga zorgvuldig aan het werk! 4. CONTROLEREN klopt mijn antwoord eigenlijk wel? Mocht je er niet uitkomen, vraag dan altijd om hulp bij je docent. 3 Rekenvaardigheid brugklas Carolus Clusius College 2008/2009 1e Week Optellen en aftrekken Laten we niet al te moeilijk beginnen: Optellen en aftrekken…. kunnen we dat nog? Een paar manieren om het optellen makkelijk te maken: 38 + 9 = 38 + 2 + 7 = 40 + 7 = 47 24 + 37 = 24 + 30 + 7 = 54 + 7 = 61 33 + 49 = 30 + 40 + 3 + 9 = 70 + 12 = 82 Een paar manieren om het aftrekken makkelijk te maken: 92 - 8 = 92 - 2 - 6 = 90 - 6 = 84 243 - 137 = 243 - 100 - 30 - 7 = 143 - 30 - 7 = 113 - 7 = 106 158 - 76 = 162 - 80 = 82 ( bij allebei 4 opgeteld) 63 - 37 = 66 - 40 = 26 ( bij allebei 3 opgeteld) Opgave 1. Reken uit: a. 46 + 7 = e. 29 + 8 = b. 61 - 9 = f. 83 - 5 = c. 88 + 7 = g. 77 + 7 = d. 33 - 6 = h. 91 - 5 = Opgave 2. Reken uit: a. 24 + 37 = g. 33 + 49 = b. 70 - 33 = h. 74 - 48 = c. 45

Recently converted files (publicly available):