• Document: WERKING VAN BRANDSTOFSYSTEMEN BRANDSTOFSYSTEMEN Het brandstofsysteem is het belangrijkste, kostbaarste en meest complexe van alle motorsystemen. De prestaties, brandstofverbruik, emissies ...
  • Size: 690.3 KB
  • Uploaded: 2023-05-26 13:14:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WERKING VAN BRANDSTOFSYSTEMEN PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM BRANDSTOFSYSTEMEN Het brandstofsysteem is het belangrijkste, kostbaarste en meest complexe van alle motorsystemen. De prestaties, brandstofverbruik, emissies en duurzaamheid van de motor zijn afhankelijk van de goede werking van het brandstofsysteem. Door het gebruik van de juiste en schone brandstof kunnen de onderdelen van het brandstofsysteem goed blijven functioneren tot de volgende controlebeurt van de motor. De mogelijke problemen met brandstofsystemen beperken zich voornamelijk tot versnelde (abrasieve) slijtage of vastlopende pompverstuivers. Het vastlopen van verstuivers kan ook bijkomende schade veroorzaken aan onderdelen van de klepaandrijving. De meest voorkomende problemen: ƒ De pompverstuiver gaat korter dan de verwachte standtijd mee, doordat de brandstof te veel abrasieve deeltjes bevat. ƒ Microscopische abrasieve deeltjes beschadigen oppervlakken in de verstuiver. Hierdoor lekt er onder hoge druk brandstof door en neemt het motorvermogen af. ƒ Abrasieve deeltjes komen voor in de meeste brandstoffen. Sommige brandstoffen bevatten zeer grote hoeveelheden schurende deeltjes. In deze whitepaper willen we u meer informatie geven over de manier waarop brandstofsystemen werken, wat verontreiniging met een brandstofsysteem kan doen en wat u kunt doen om dit te voorkomen. Het primaire brandstofsysteem Het primaire brandstofsysteem, dat voor alle Caterpillar dieselmotoren hetzelfde is, bestaat uit een motorisch aangedreven brandstofopvoerpomp, een secundair brandstoffilter, brandstofpompverstuivers en een brandstofdrukregelaar. Optionele onderdelen voor het brandstofsysteem die door Caterpillar worden geleverd zijn onder meer slangen, een handmatig bediende brandstofopvoerpomp, en een dubbel uitgevoerd secondair (duplex) filter voor de brandstof. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van een primair brandstofsysteem. Overzicht brandstofsysteem De aangehangen pomp stuwt de brandstof via de secundaire brandstoffilter naar de pompverstuivers. De pomp is voorzien van een op de pomp gemonteerde veiligheidsklep om extreme drukopbouw door problemen in het systeem te verkomen. De mechanische of hydraulisch aangedreven pompverstuiver combineert de functies van pompen, doseren en inspuiten in één enkel onderdeel. Door deze gecombineerde werking zijn bijvoorbeeld geen hogedrukbrandstofleidingen nodig tussen pomp en PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM verstuiver. De pompverstuivers zitten per cilinder gemonteerd in de cilinderkop, tussen de tuimelaars vlakbij het midden van de verbrandingskamer. De brandstof circuleert voortdurend door de verstuivers en de overtollige brandstof, die niet gebruikt wordt voor de verbranding, koelt de verstuivers en wordt teruggevoerd naar de brandstoftank via de drukregelklep. Doordat de brandstof de verstuivers koelt, verzamelt zich warmte in de brandstoftank. Afhankelijk van de systeemlayout en brandstoftemperatuur kan het nodig zijn de brandstof voor deze naar de motor gaat, te koelen. Deze overtollige brandstof helpt ook bij het ontluchten van het systeem. De brandstoftoevoerdruk op de verstuivers wordt geregeld door een drukregelklep. De drukregelaar moet bij het monteren zo worden ingesteld, dat de verstuivers de juiste brandstofdruk krijgen om bijvoorbeeld cavitatie in de pompverstuivers te voorkomen. De handmatig bediende brandstofopvoerpomp wordt aanbevolen als er geen elektrische opvoerpomp beschikbaar is. De handpomp helpt om lucht uit de brandstofleiding te verwijderen voordat de motor voor het eerst wordt gestart, en na motoronderhoud, zoals vervanging van het filterelement en verstuivers. Caterpillar adviseert tevens het gebruik van een dubbele uitgevoerd primair brandstoffilter. Dit filter moet vóór de aangehangen pomp worden gemonteerd. Indien er een dubbel primair brandstoffilter wordt gebruikt, dan wordt deze in de aanzuigleiding van de brandstofopvoerpomp gemonteerd. HEUI-brandstofsysteem Hydraulisch aangedreven elektronisch gestuurde verstuivers (Hydraulically actuated Electronically controlled Unit Injectors - HEUI) gebruiken een hydraulische pomp en motorolie om de inspuitdruk voor de brandstof te genereren. Een elektronische regelmodule (ECM) regelt via een elektronische klep de brandstofdruk en de hoeveelheid brandstof die in de cilinders wordt gespoten. De werking van het HEUI brandstofsysteem is volledig anders dan die van alle andere typen mechanisch aangedreven brandstofsystemen. Het HEUI-brandstofsysteem hoeft niet te worden ingesteld. Veranderingen in de werking worden bewerkstelligd door andere software in het ECM te installeren. Dit type brandstofsysteem zullen we verderop in deze whitepaper belichten. MEUI-brandstofsysteem De mechanisch aangedreven en elektronisch geregelde verstuivers (Mechanically actuated Electronically controlled Unit Injectors - MEUI), voorheen bekend als elektronische verstuivers (Electronic Unit Injectors - EUI) gebruiken de nokkenas en de stoterstangen om de inspui

Recently converted files (publicly available):