• Document: VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
  • Size: 487.22 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 14:36:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace vypuštění a naplnění mohou být prováděny s použitím přístroje pro výměnu chladicí kapaliny. Řídit se povinně návodem k obsluze přístroje. Vypuštění Demontovat uzávěr expanzní nádobky. Odpojit spodní hadici chladiče. Demontovat vypouštěcí uzávěr bloku válců. Naplnění a odvzdušnění Otevřít odvzdušňovací ventilky následujících komponentů : - výstup výměníku topení, - komora výstupu chladicí kapaliny. Připojit spodní hadici chladiče. Namontovat zpět vypouštěcí uzávěr bloku válců (uzávěr opatřený novým těsněním) ; utáhnout momentem : 3 ± 0,1 daN.m 115 VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nasadit celek plnicího válce [1] s uzavírací tyčkou [3] a adpatérem [2] na plnicí hrdlo. Naplnit chladicí okruh. POZN. : udržovat plnicí válec naplněný na maximum. Nastartovat motor. Udržovat otáčky motoru 1600 ot/min až do konce prvního cyklu chlazení (zapnutí a následné vypnutí ventilátoru). Zavřít jednotlivé odvzdušňovací ventilky, jakmile vytéká kapalina bez vzduchových bublinek. Uzavřít a demontovat plnicí válec [1] s adaptérem [2]. Namontovat zpět uzávěr expanzní nádobky. Kontrola Nastartovat motor. Udržovat otáčky motoru na hodnotě 1500 až 2000 ot/min, až do konce prvního cyklu chlazení (zapnutí a následné vypnutí ventilátoru). Namontovat zpět uzávěr expanzní nádobky. Zastavit motor a vyčkat na jeho ochlazení. Doplnit případně chladicí kapalinu až ke značce maxima. B1BPS5YD 116 VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 9HZ 9HY Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T [4] Kleště na demontáž pružných upevňovacích pásků : 9029-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu specifické pro motory s přímým vstřikováním nafty (HDi). POZN. : Operace vypuštění a naplnění mohou být prováděny s použitím přístroje pro výměnu chladicí kapaliny. Řídit se povinně návodem k obsluze přístroje. Vypuštění POZOR : Po vypnutí zapalování vyčkat před odpojením akumulátoru 15 minut, aby bylo zaručeno uložení načtených hodnot do paměti jednotlivých počítačů. Odpojit akumulátor. Demontovat uzávěr expanzní nádobky (opatrně) a ochranný kryt pod motorem. Umístit pod motor nádobu na zachycení kapaliny. 117 VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 9HZ 9HY Odpojit hrdlo vstupu vzduchu (2) od vzduchové přípojky (1) a oddálit jej. Demontovat vzduchovou přípojku (1). Otevřít odvzdušňovací ventilky (3), (4). Odpojit spodní hadici (5) s pomocí nářadí [4]. Vypustit chladič motoru. Vypustit blok motoru demontováním uzávěru (6). Namontovat zpět vypouštěcí uzávěr (6) (s novým těsnicím O-kroužkem a novou příchytkou). B1BPS36D B1BPS37D B1GP0GKD B1BPS38D 118 VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 9HZ 9HY Naplnění a odvzdušnění okruhu

Recently converted files (publicly available):