• Document: Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů
  • Size: 899.87 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 14:15:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv Základy podnikání  Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být repro- dukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávnìné užití této knihy bude trestnì stíháno. doc. Ing. Jitka Srpová, CSc., Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA, a kolektiv Základy podnikání Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 3891. publikaci Vedoucí autorského kolektivu: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. – vedoucí autorského kolektivu, zástupce akademické sféry, úprava a sjednocení textů, autorka kapitol 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5, 4.4.2, spoluautorka kapitol 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA – vedoucí autorského kolektivu, zástupce praxe, autor kapitol 1.1.2, 1.1.3, spoluautor kapitol 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6 Autoři z akademické sféry: Ing. Katarína Grančičová, Ph.D. – autorka kapitol 4.1, 4.2 Ing. Blanka Habrmanová – autorka kapitoly 1.3.4 doc. PhDr. Josef Junger, CSc. – autor kapitoly 1.1.1 Ing. Martin Kešner – autor kapitoly 2.4 prof. Ing. Josef Koubek, CSc. – autor kapitoly 5 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. – autorka kapitoly1.3.3 Ing. Dana Kubíčková, CSc. – autorka kapitol 6.2.2 až 6.2.6 Ing. Vilém Kunz, Ph.D. – autor kapitoly 1.1.5 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. – autor kapitoly 1.2 doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. – autorka kapitol 1.1.4, 6.1 Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. – autorka kapitoly 2.1.2 JUDr. Ing. Pavel Šašek – autor kapitol 2.2, 2.3.1 doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. – autorka kapitol 2.3.2, 6.2.1 Autoři z praxe: Ing. Tomáš Březina – autor případové studie 6 – firma BEST, a. s. Ing. Zbyněk Frolík – autor případové studie 5 – firma LINET, spol. s r. o. Jan Háša – autor případové studie 4 – firma AUTOCENTRUM – Háša, s. r. o. Dipl. Wi-Ing. Heinrich Homola – autor kapitol 4.3, 4.4.1, 4.4.3 Ing. Petr Kasa – autor případové studie 2 – firma KASA.cz Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. – autor kapitol 3.2, 3.3, případové studie 1 – firma Jazykový institut Praha Ing. Jan Musil, CSc. – autor kapitoly 3.4 Ing. Vlastislav Pánek – autor kapitoly 6.3 Ing. Roman Senecký – autor kapitoly 6.4 Martin Vohánka, MBA – autor případové studie 3 – firma W.A.G. minerální paliva, a. s. Odborná recenze: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Překlad slovenského textu Martin Morovics Odpovědný redaktor Mgr. Petr Mušálek Sazba Milan Vokál Počet stran 432 První vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo © fotobanka allphoto, 2010 ISBN 978-80-271-9184-0 (pdf) ISBN 978-80-247-3339-5 (print) Knihu Základy podnikání držíte v rukách i díky Mondi SCP – je vytištěná na papíře Maestro Print vyrobeném v této společnosti. 100 Nakladatelství dìkuje za významnou podporu 100 95 partnerùm vydání této knihy 95 75 75 Generální partner 25 25 5 5 0 0 Hlavní partneøi Partneøi 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 Obsah n 5 Obsah O autorech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1. Než zaèneme podnikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1 Podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.1.1 Co je podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.1.2 Mýty o podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.1.3 Typy podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):