• Document: Espacio Joven 1, 2, 3
  • Size: 5.26 MB
  • Uploaded: 2019-06-12 19:19:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Espacio Joven 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Seria podręczników do nauki języka hiszpańskiego dla gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników. Kompletny kurs na trzy lata nauki a er awi OM Z -R CD Do podręcznika dołączono płytę CD audio. Nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym. Usunięto tabele oraz luki w tekście wymagające uzupełnienia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku. Usunięto odnośniki do nagrań audio i wideo znajdujących się na dodatkowych materiałach dydaktycznych. Podręcznik opracowany ściśle według najnowszych wytycznych MEN! Spis treści broszury Espacio Joven: Płyta CD demo 2 Komponenty Espacio Joven 1/2/3 3 Spis treści podręcznika Espacio Joven 1 4 Wybrany rozdział podręcznika Espacio Joven 1 6 Publikacje przygotowujące do egzaminów 22 Rozwijanie czterech sprawności językowych 24 Gramatyka i leksyka 26 Zapewniamy szybki i łatwy dostęp do naszych materiałów. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy płytę CD demo, a na niej: • spisy treści podręczników Espacio Joven 1, 2, 3, • pierwszy rozdział podręcznika Espacio Joven 1, • wybrane strony z zeszytów ćwiczeń Espacio Joven 1, 2, 3, • wybrane rozdziały przewodników metodycznych Espacio Joven 1, 2, 3, • bezpłatne materiały dydaktyczne: Tutaj powinna znajdować się ◦ program nauczania, Twoja płyta CD demo ◦ dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem – rozkład materiału, ◦ słowniczek hiszpańsko-polski, ◦ tłumaczenie kompendium gramatycznego, ◦ tłumaczenie poleceń z zeszytu ćwiczeń, • katalogi wydawnictw Nowela i Edinumen. 2 Komponenty Espacio Joven 1/2/3 ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! Uaktualniona wersja różni się od znanej do tej pory wersji międzynarodowej. Dowiedz się, w jaki sposób podręcznik został dostosowany do najnowszych wytycznych MEN. Zobacz też str 6-21. Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Podręcznik, część 1 Podręcznik, część 2 Podręcznik, część 3 + płyta CD audio + płyta CD audio + płyta CD audio Komponenty do nabycia Komponenty do nabyc

Recently converted files (publicly available):