• Document: Анатолій МЕЛЬНИК. АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕР) підручник
  • Size: 6.43 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 15:28:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Анатолій МЕЛЬНИК АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕР) підручник з ЗМІСТ Передмова 13 РОЗДІЛ 7. Сучасний комп'ютер. Основні поняття 17 1.1. Історичні аспекти розвитку комп'ютерів 17 1.2. Функції, структура та характеристики комп'ютера 18 1.2.1. Функції та основні функціональні вузли комп'ютера 18 1.2.2. Тенденції зміни основних характеристик апаратних засобів комп'ютера 20 1.2.3. Оцінка продуктивності комп'ютера 23 1.2.3.1. Одиниці оцінки продуктивності 23 1.2.3.2. Тестові програми для оцінки продуктивності 25 1.2.4. Організація зв'язків між функціональними вузлами комп'ютера 26 1.3. Архітектура комп'ютера 28 1.3.1. Поняття архітектури комп'ютера 28 1.3.2. Архітектурні принципи Джона фон Неймана ЗО 1.3.3. Ненейманівські архітектури комп'ютерів 31 1.4. Типи сучасних комп'ютерів 33 1.4.1. Персональні комп'ютери 34 1.4.2. Робочі станції 40 1.4.3. Багатотермінальні системи 41 1.4.4. Сервери 42 1.4.5. Великі універсальні комп'ютерні системи 43 1.4.6. Кластерні комп'ютерні системи 44 1.4.7. Суперкомп'ютери 46 1.4.8. Мікроконтролери 48 1.4.9. Спеціалізовані комп'ютери 49 1.5. Предмет та порядок розгляду матеріалу даної книги 50 1.6. Підсумок розділу 53 1.7. Література для подальшого читання 53 1.8. Література до розділу 1 54 1.9. Питання по розділу 1 54 РОЗДІЛ 2. Представлення даних у комп'ютері 56 2.1. Позиційні системи числення 56 2.2. Двійкові, вісімкові та шістнадцяткові числа 57 2.3. Переведення чисел із системи числення з основою к у десяткову систему. 59 2.4. Переведення чисел із десяткової системи у систему числення з основою к 59 2.5. Представлення чисел зі знаком 60 2.5.1. Прямий код 61 2.5.2. Обернений код 61 2.5.3. Доповняльний код 62 2.6. Формати даних 63 2.6.1. Способи представлення чисел 63 2.6.2. Числа з фіксованою комою

Recently converted files (publicly available):