• Document: Allah'a Adanmış Gençlikler
  • Size: 5.99 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 09:56:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Allah'a Adanmış Gençlikler Ebu HANZALA Son yazı müstesna olmak üzere bu dizinin tamamını zindanda yazdım. Son yazıyla beraber Allah subhanehu ve teâlâ bana esaretten kurtuluş nasip etti. Umuyorum ki bu kitapta yazdıkla- rım da üzerinden atmak istediğin nefis esaretinden seni kurtarır. Ve dilediğin gibi Rabbine kulluk edersin. www.tevhiddersleri.com www.tevhiddergisi.com info@tevhiddergisi.com Furkan Basım ve Yayınevi Allah'a Adanmış Gençlikler Ebu HANZALA Teknik Hazırlık Dizgi H. İbrahim Abbad Düzeltmeler İsmail Mahiroğlu Baskı Basım Yeri Step Matbaacılık Göztepe Mh. Bosna Cd. No:11 Bağcılar/İSTANBUL Sertifika No: 12266 İletişim E-posta info@tevhiddergisi.com Posta P.K. 51 Güneşli Merkez PTT Bağcılar/İSTANBUL 1. Baskı, 2013 ISBN: 978-605-63824-3-7 Genel Dağıtım Bursa: İkra Kitapevi, İlahiyat Fak. Karşısı Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No:17 Nilüfer/Bursa 0 (532) 138 02 42 Konya: Meva Kitap, Sahibi Ata Mh. Dursun Fakih Sk. No:4/A Meram/Konya 0 (332) 350 63 62 İÇİNDEKİLER ALLAH'A ADANMIŞ GENÇLİKLER ������������������������������������������ 7 GENÇLİK NASIL ALLAH'A ADANIR?������������������������������������25 SEVGİ ve SEMERESİ����������������������������������������������������������������������41 KUR'AN ile ÖZEL BAĞ����������������������������������������������������������������57 FITRÎ DUYGULARIN ALLAH'A YÖNLENDİRİLMESİ ������81 ADANMIŞLIK ve SALİH ORTAM����������������������������������������������97 ADANMIŞLIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER������������������������� 113 NASİHAT��������������������������������������������������������������������������������������� 129 NASİHAT��������������������������������������������������������������������������������������� 149 ÖNSÖZ Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam O’nun Nebisine, pak aline, ashabına ve etbaının üzerine olsun. Bu kitap Ebu Hanzala Hoca’mızın Tevhid Dergisi 5. sayısın- da başlayıp 14. sayısında biten ‘Allah’a Adanmış Gençlikler’ isimli yazı silsilesinin kitap olarak derlenmiş halidir. Özellikle bize örnek olan selefimizin yaşantılarını aktaran bu çalışmanın, Rabbimizin dilemesiyle başta bu davayı omuzla- mayı hedefleyen gençler olmak üzere tüm Müslümanların ha- yatlarını bereketlendirmesini temenni ederiz. Her güzellik Rabbimizden, hatalar ise nefsimizdendir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. ALLAH'A ADANMIŞ GENÇLİKLER B u yazı gençlere yazılmıştır. Hem geçmişte olan akranla- rını onlara hatırlatmak hem de o gençlerin nelere dikkat ederek yüksek seviyelere ulaştıklarını an- latmak için... Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, O'nun Nebisine, pak âline, ashabına ve etbaı- nın üzerine olsun. İnsana hayat veren Allah'ın subhanehu ve teâlâ insan üzerinde nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunların başında da iman nimeti gelir. Ve her nim

Recently converted files (publicly available):