• Document: SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze
  • Size: 1.45 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 10:12:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz Navigační systém Columbus Návod k obsluze Columbus : Superb, Octavia, Yeti Navigacní systém česky 05.2012 S00.5610.82.15 3T0 012 151 JF Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systé- mem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systé- mem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se, prosím, na autorizovaného servisního partnera ŠKODA, nebo kontaktujte Vašeho importéra. Odlišné národní právní předpisy mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu. Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA) Nastavení hlasového ovládání 11 Obsah Režim MAP Nastavení videa 11 Zobrazení mapy 26 Nastavení televize 11 Obecné pokyny Funkční tlačítko „Navigace“ 27 Návod k obsluze 3 Režim RADIO Funkční tlačítko „Dodatečné okno“ 27 Značky v textu 3 Hlavní nabídka RADIO 13 Režim NAV (Navigace) Důležitá upozornění 3 Funkce dopravního vysílání TP 13 Úvodní informace 29 Přehled přístroje 4 Režim MEDIA Navigační data a navigační DVD 29 Zapnutí a vypnutí přístroje 4 Hlavní nabídka MEDIA 14 Zadávací obrazovky navigace 30 Nastavení hlasitosti 5 Úvodní informace k režimu CD/DVD 15 Hlavní nabídka navigace 30 Ovládání na displeji 5 Úvodní informace pro režim MP3 16 Funkční tlačítko „Nový cíl“ 31 Zadávací obrazovka s klávesnicí 6 Paměťová karta 16 Režim tras s jedním cílem 33 Hlasové ovládání navigačního Externí zdroje 17 Režim tras s dílčími cíli 34 systému Pevný disk (HDD) 18 Režim navigace terénem 34 Úvodní informace 7 Režim video 18 Manuální uzavření úseku 35 Hlasové příkazy 7 Režim TV 20 Dynamické navigování s využitím TMC 35 Režim SETUP Režim PHONE Režim TMC Hlavní nabídka režimu SETUP 9 Hlavní nabídka TELEFON 22 Zobrazení textových dopravních zpráv TMC 37 Nastavení rádia 9 Telefonní seznam 22 Věcný rejstřík Nastavení médií 9 Telefonní hovor a funkce během hovoru 23 Nastavení telefonu 10 Nabídka SMS 23 Nastavení systému 10 Režim TONE Nastavení displeje 10 Nastavení zvuku 25 Nastavení mapy 10 Nastavení navigace 10 Nastavení dopravních informací 11 2 Obsah Záruka Obecné pokyny Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla viz Servisní knížka.

Recently converted files (publicly available):