• Document: 1 EXCEL VE MAKROLARA GİRİŞ
  • Size: 322.51 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 09:36:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1    EXCEL VE MAKROLARA GİRİŞ  1 Excel Programındaki Nesneler  1 Excel Çalışma Kitabı  1 Excel Çalışma Sayfaları  1 VBA Projeleri  2 Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Olayları  2 Olay Parametreleri (Farenin Sağ Tıklama Menüsünü İptal Etmek)  2 ByVal ByRef  3 Adres Fonksiyonu  3 Satır/Sütun Fonksiyonu  4 Proje: Bozulmayan Satır Numarası  5 Dört İşlem  7 Toplama İşlemi, Çıkarma İşlemi, Çarpma İşlemi, Bölme İşlemi  7 % Operatörü  8 Makro Nedir?  9 Makro Nereye Yazılır?  10 Module Makroları  11 Visual Basic .NET ve C# Hakkında  12 Worksheet Üzerine Yazılan Makrolar  14 Geliştirici Sekmesinin Aktif Edilmesi  15 Makro Kaydetme Yöntemi  17 Makro Kodları İçeren Excel Çalışma Kitabının Kaydedilmesi, Makro Düzenlemek  17 Makro Yazım Kuralları  19 Select Kullanmamaya Özen Göstermek  19 Makro Çalıştırma Yöntemleri  26 Makro Penceresi (Macros Window), Makro Seçenekleri  27 Makro Kayıt Yeri Seçenekleri  28 Çalışma Kitaplarında Sıra (Çalışma Sayfası İndeksleri)  29 Makrolarda Sayfa Adına Göre Kod Yazmayınız, WorkSheets Indeks  31 WorkSheets CodeName Property, Makro Güvenlik Uyarısı  33 Bir Nesneye Makro Atamak, Visual Basic Editörünü Tanıyalım  35 File Menüsü (Dosya)  35 Save (Kaydet)  35 Import File (İçeri Aktar), Export File (Dışarı Aktar)  36 Edit Menüsü (Düzen)  38 Undo/Redo (Geri Sar/İleri Sar), Cut (Keserek Kopyala)  38 VIII PROJELER İLE EXCEL VE MAKROLAR, SQL SERVER Copy (Kopyala), Paste (Yapıştır), Delete (Sil), Find/Replace  38 Indent/Outdent 39 List Properties/Methods, Quick Info  39 Parameter Info, Complete Word  40 VBE Penceresinde Satıra Sığmayan Kodlar  40 Metin Birleştirme, Alt Satıra İnmek  40 View Menüsü (Görünüm)  40 Code/Object 40 Definition/ Object Browser (Nesne Tarayıcısı)  41 Immediate Window  41 Watch Window (İzleme Penceresi)  41 Project Explorer  42 Properties Penceresi (Özellikler)  42 Toolbars 43 UserForm 44 Customize 44 Insert Menüsü  45 Procedure 45 Module 45 Form 45 Class Module  45 Debug Menüsü  45 Compile VBA Project  45

Recently converted files (publicly available):