• Document: Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion
  • Size: 1.51 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 17:53:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema Amerikanerne gør det, spanier- ne gør det, og enkelte danske- får fordele ud af det. I artiklen er gennemgået mine erfaringer re får det også til at virke i dag. og anbefalinger for, hvordan >> Joachim Glerup Fidusen er, at personer, som er begge parter får en god aftale. Andersen, LMO dygtige til at styre slagtesvine- produktion, lejer mange stalde, Lejer: At få det til at blive en og på den måde har en virksom- god forretning hed med stordriftsfordele så- Er du modig? Lige nu er der som: bedre afregning af grisene, gode chancer for at finde en bedre foderpriser og bedre mu- stald, som kan lejes. På den lighed for at fylde ejendomme måde kan din virksomhed ud- AIAU. Fordelen for udlejer er, vikles uden stort kapitalbehov. at personen får en stabil ind- Leje af stalde er oftest slagte- tjening, får holdt anlægget ved- svinestalde inden for 15 km af- Leje af stalde skal være en lige og kan sætte fuld fokus på stand af nuværende, men vi har god forretning for både lejer de andre dele af bedriften, som også smågrise og soanlæg, som og udlejer. Er det overholdt man er bedre til end grisene. bliver lejet. Som lejer af stalden kan begge parter få en bedre Det kunne være løsningen på, er fokus på, hvilken bundlinje at den dårligste halvdel af de udvidelsen kan præstere. Hvad økonomi end før de startede danske slagtesvineproducenter vil foderforbruget og dødelig- samarbejdet. har svært ved at tjene penge heden være i anlægget? Deref- på deres virksomhed. Men det ter skal alle de mindre udgifter kræver, at både udlejer og lejer medtages: Fragten, medicin, 46 | Produktionsøkonomi • Svin dyrlæge og hjælpestoffer. De • Gamle bygninger med huller te og/eller at storstisystemet 4 poster ligger typisk på 20 kr. i dampspærre eller manglen- generelt er problematisk at tilsammen. Inden det bliver en de hulmurs isolering. Se også lave stabil tilvækst, dødelig- god forretning, skal der selv- figur. Særligt stalde som ud- hed og foderforbrug i. følgelig også betales for kapa- lejes til smågriseproduktion • Maskinhuse ombygget til gri- citetsomkostninger som: Løn, skal være tjekket grundigt se evt. med dybstrøelse. De vedligeholdelse, vand, el og må- for fejl i isoleringen – ellers er typisk for kolde i vinter- ske varme. risikerer man en olieregning, halvåret. som ødelægger økonomien • V-stalde. De har en billig ven- Ting som skal være i orden, in- totalt. tilation, men de er typisk for den stalden fyldes med grise • Styringer som ikke er vedli- kolde i vinterhalvåret. Den bedste stald er typisk en geholdt. Det kan både være • Små stalde med mindre end stald med indkøbt foder, tørfo- styringer til ventilation og 1.000 stipladser skal ligge der automater og vægventile- til foderfremstilling. Begge meget tæt på nuværende ret. Det fungerer simpelt med dele skal være af nyere dato anlæg for at blive en god for- få alarmer og tilkørsler, og der- og med sikker telefonforbin- retning. for kan lejer betale en højere delse til lejer, således at alar- pris. En driftssikker stald kan mer bliver givet korrekt og Vedligeholdelse indvendigt nemt tjene 30 kr. ekstra

Recently converted files (publicly available):