• Document: STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1. PRAKTYCZNE WPROWADZENIE DO WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO
  • Size: 208.38 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 12:02:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

4 STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1. PRAKTYCZNE WPROWADZENIE DO WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO POD REDAKCJĄ: Sylwii Bedyńskiej Marzeny Cypryańskiej Warszawa 2012 5 Spis treści CZĘŚĆ I – Przygotowanie danych do analizy statystycznej Rozdział 1. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka, Marzena Cypryańska ………............................................11 Rozdział 2. Wprowadzanie danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS STATISTICS. Barbara Kossakowska, Sylwia Bedyńska……………………………………. …………………43 Rozdział 3. Przyglądanie się zmiennym. Statystyki opisowe i standaryzacja. Rafał Albiński, Adrian Elczewski…………………………………………………………………85 Rozdział 4 Standardowe metody tworzenia wskaźników. Michał Ścibor-Rylski …….…………. ……………………..……………………………..119 CZĘŚĆ II - Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego - testy różnic Rozdział 5 Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych. Testy chi kwadrat. Piotr Rycielski, Aneta Brzezicka……………………………………………………………144 Rozdział 6 Testy t- Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki. Marzena Cypryańska, Sylwia Bedyńska……………………………………………………170 CZĘŚĆ III - Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego - testy związku Rozdział 7 Miary związku między zmiennymi. Współczynniki korelacji. Michał Ścibor-Rylski……………………………………………………..………………….212 Rozdział 8 Analiza regresji Izabela Krejtz, Krzysztof Krejtz, Agata Kopacz....................................................................243 Rozdział 9 Analiza czynnikowa i rzetelności skali. Zaawansowane metody tworzenia wskaźników Sylwia Bedyńska, Marzena Cypryańska…………..………………………………………..267 Literatura cytowana ………………………… ..................................................................311 6 Przedmowa To już drugie wydanie Statystycznego Drogowskazu! Rozwój programu IBM SPSS Statistics, zmiana nazwy, wyglądu i sposobu działania tego programu statystycznego skłoniły nas do rozważenia wznowienia Statycznego Drogowskazu oraz istotnych zmian zarówno w jego treści jak i formie. Pierwsze wydanie Statystycznego Drogowskazu przygotowane zostało na wersji 14.0 programu SPSS – do dzisiaj minęło już 6 edycji programu i obecnie mamy wersję 20.0. Proponujemy zatem szereg zmian, które mamy nadzieję ułatwią Czytelnikom nie tylko korzystanie w programu IBM SPSS Statistics, ale także zrozumienie zagadnień statystycznych i odniesienie ich do własnego problemu badawczego. Zmiany, które proponujemy należą zarówno do tych z gatunku ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych. Zmiana rewolucyjna polega na tym, że dzielimy treść podręcznika na trzy tomy: w pierwszym prezentujemy podstawowe operacje związane z obsługą programu IBM SPSS Statistics, przygotowania danych do analizy oraz proste testy różnic i związku. To książka, która opisuje podstawy i stanowi punkt wyjścia do zrozumienia większości istniejących obecnie testów i technik statystycznych. W drugim tomie zagłębiamy się w różne schematy najbardziej popularnego testu różnic, czyli analizy wariancji. Prezentujemy te, które obejmują porównanie grup (schematy międzygrupowe) oraz te, które porównują wyniki zebrane w powtarzanych pomiarach. Trzeci tom w całości jest dedykowany różnym formom metod regresyjnych i krótkiemu wprowadzeniu do modelowania równań strukturalnych. Oczywiście, tak jak w poprzedniej książce, nie opisujemy wszystkich dostępnych metod statystycznych należących do danej grupy, a jedynie te najczęściej używane i dostępne w pakiecie statystycznym IBM SPSS Statistics. To, oczywiście, nie wyczerpuje wachlarza metod opracowanych przez statystyków i wykorzystywanych przez badaczy. Możemy przyjąć, że niniejszy podręcznik stanowi dobry punkt wyjścia do samodzielnego poznawania bardziej zaawansowanych technik statystycznych. Co można znaleźć w pierwszym tomie? Uporządkowanie treści zostało podporządkowane łączącej autorów zasadzie, by o trudnych rzeczach mówić na tyle prosto, by zagadnienie było zrozumiałe. Łączy nas także podejście do analiz statystycznych, które najlepiej wyraził jeden z najsłynniejszych statystyków, twórca analizy wariancji, Roland Fisher, twierdząc, że prośba o konsultację statystyczną dopiero po zebraniu danych przypomina raczej sekcję zwłok niż poradę lekarską. Czujemy się też jego spadkobiercami w

Recently converted files (publicly available):