• Document: z elementami gerontologii ogólnej
  • Size: 285.78 KB
  • Uploaded: 2018-10-24 21:00:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

z elementami gerontologii ogólnej PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW pod redakcją TOMASZA GRODZICKIEGO, JÓZEFA KOCEMBY, ANNY SKALSKIEJ m VIA MEDICA z elementami gerontologii ogólnej PODRĘCZNIK DLA LEKARZY i STUDENTÓW pod redakcją TOMASZA GRODZICKIEGO, JÓZEFA KOCEMBY, ANNY SKALSKIEJ 0M V IA M ED 1CA Gdańsk 2006 Spis treści A. GERONTOLOGIA OGÓLNA 1. Procesy starzenia się cztowieka 1.1. Gerontologia i geriatria, Wojciech Pędich................................................................. 2 1.2. Starzenie się człowieka, Józef Kocemba.....................................................................6 1.3. Proces starzenia się ludności — przyczyny, etapy, konsekwencje, Piotr Szukalski............................................................................................................ 13 1.4. Geny starzenia i długowieczności, Ewa Sikora....................................................... 19 1.5. Odporność w okresie starości, Marek Zembala....................................................... 25 1.6. Psychologiczne starzenie się człowieka, Tadeusz Parnowski................................ 31 1.7. Społeczne aspekty starzenia się i starości, Beata Tobiasz-Adamczyk...................37 1.8. Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku, Barbara B ie ń ............................... 42 2. Prewencja gerontologiczna 2.1. Medycyna przeciwstarzeniowa, Barbara Gryglewska.............................................47 2.2. Promocja zdrowia i aktywności prozdrowotnej, Barbara W izner......................... 53 B. GERIATRIA (GERONTOLOGIA KLINICZNA) 3. Ogólna charakterystyka geriatrii 3.1. Chorowanie w okresie starości, Józef Kocemba...................................................... 62 3.2. Kompleksowa ocena geriatryczna, Anna Skalska...................................................68 3.3. Farmakoterapia geriatryczna, Barbara Gryglewska................................................76 3.4. Rehabilitacja osób starszych, Tomasz Kostka......................................................... 85 3.5. Kompleksowa opieka geriatryczna, Barbara Bień................................................... 90 4. Wielkie problemy geriatryczne 4.1. Majaczenia, Anna Skalska...........................................................................................95 4.2. Otępienie w podeszłym wieku, Maria Barcikowska..................................................98 4.3. Depresja, Dominika Dudek, Andrzej Zięba, Marcin Siwek, Andrzej Wróbel...... 108 4.4. Omdlenia, Jacek Orski.............................................................................................. 113 4.5. Niesprawność ruchowa. Upadki i zaburzenia chodu, Anna Skalska................... 123 4.6. Odleżyny, Anna Skalska.............................................................................................134 4.7. Nietrzymanie moczu, Barbara Gryglewska, Andrzej Gryglewski...........................143 4.8. Nietrzymanie stolca, Barbara Gryglewska, Andrzej Gryglewski............................151 5. Układowe stany chorobowe 5.1. Układ krążenia 5.1.1. Nadciśnienie tętnicze, Tomasz Grodzicki................................................... 155 5.1.2. Choroba niedokrwienna serca, Tomasz Grodzicki.................................... 163 5.1.3. Migotanie przedsionków, Maria Fornal, Tomasz Grodzicki......................169 5.1.4. Wady serca, Tomasz G rodzicki......................................................................176 5.1.5. Niewydolność serca u osób w podeszłym wieku, Tomasz Grodzicki......... 181 5.2. Układ oddechowy 5.2.1. Choroby układu oddechowego, Ewa Niżankowska-Mogilnicka............... 187 5.2.2. Zatorowość płucna, Ewa Niżankowska-Mogilnicka.................................. 207 5.3. Układ krwiotwórczy 5.3.1. Choroby układu krwiotwórczego, Kornelia Kędziora-Kornatowska........ 213 5.4. Układ pokarmowy 5.4.1. Zmiany starcze i choroby narządu żucia, Joanna Wysokińska-Miszczuk........................................................................ 228 5.4.2. Choroby układu pokarmowego, Tomasz M ach......................................... 237 5.4.3. Proktologia wieku starczego, Andrzej Gryglewski, Barbara Gryglewska...... 256 5.5. Układ moczowo-płciowy 5.5.1. Choroby układu moczowego, Leszek Pączek, Michał Ciszek................... 265 5.5.2. Choroby gruczołu krokowego, Zygmunt Dobrowolski..............................273 5.5.3. Choroby narządu rodnego u kobiet i rak sutka, Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa, Krzysztof Zając, Paweł Basta............ 283 5.6. Układ nerwowy 5.6.1. Choroby naczyniowe mózgu, Wojciech Turaj................................

Recently converted files (publicly available):