• Document: ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego
  • Size: 1.09 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 21:27:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego KOMENTARZ PRAKTYCZNY z wzorami oraz przykładami D. Szafraƒski (red.) | W. Białoƒczyk A. Bielecki | Ł. Kasiak | J. Piecha strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 1 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 2 strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 3 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego KOMENTARZ PRAKTYCZNY z wzorami oraz przykładami D. Szafraƒski (red.) | W. Białoƒczyk A. Bielecki | Ł. Kasiak | J. Piecha Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Redakcja: Dorota Waleszkiewicz Wydawca: Wioleta Beczek Zdjęcie na okladce: C iStock.com/Louis16= © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5049-3 ISBN e-book 978-83-255-5050-9 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Część I. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Część II. Komentarz do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” w zakresie aktów prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozdział 1. Stosowanie Zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego (ich projektów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 2. Projekt aktu prawa miejscowego (dział I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. Przepisy ogólne (rozdział 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. Budowa aktu prawa miejscowego (rozdział 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3. Tytuł aktu prawa miejscowego (rozdział 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych (rozdział 4) . . . . . . 48 5. Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących (rozdział 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6. Układ i postanowienia przepisów końcowych (rozdział 6)  . . . . . . . . . 92 7. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja (rozdział 7) . . . . . 117 8. Przepisy upoważniające (rozdział 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 9. Przepisy karne (rozdział 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Rozdział 3. Zmiana (nowelizacja) aktu prawa miejscowego (dział II) . . . . . 161 Rozdział 4. Tekst jednolity (dział III)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Rozdział 5. Sprostowanie błędu (dział IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rozdział 6. Projekt aktu prawa miejscowego jako aktu wykonawczego (dział V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział 7. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwały i zarządzenia) (dział VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Rozdział 8. Typowe środki techniki prawodawczej (dział VIII) . . . . . . . . . . 319 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 V Wstęp Prezentowane opracowanie jest praktycznym komentarzem do przepisów rozpo-

Recently converted files (publicly available):