• Document: 2.MIJLOACE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL
  • Size: 3.73 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:26:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LACATUSERIE GENERALA MECANICA T2 Tanaviosoft 2012 2.MIJLOACE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL T2-Mijloace de măsură şi control autor: profesor Tanase Viorel 1 LACATUSERIE GENERALA MECANICA T2 Tanaviosoft 2012 2.GENERALITĂŢI Măsurarea este o operaţie sau un proces metrologic prin care, cu ajutorul unui mijloc de măsurare(instrument, aparat) şi în anumite condiţii, se determină valoarea unei mărimi date, exprimată printr-o unitate de măsură dată. Controlul include şi ideea de calitate, deoarece, pe lângă măsurare, presu- pune şi un proces de comparare a valorii dimensiunii cu o valoare de referinţă. Verificarea este o noţiune apropiată de noţiunea de control. În practică noţiunile de măsurare, control şi verificare se folosesc fără o de- limitare precisă. Când măsurarea se efectuează cu o mare atenţie şi valoarea efectivă sau aba- terea efectivă determinată, se înregistrează într-un certificat, se execută certifica- rea. Calitatea unui produs este determinată de caracteristicile sale, care sunt eva- luate prin măsurare şi control. Măsurarea unei mărimi presupune stabilirea valo- rii acesteia, controlul sau verificarea prevede în plus faţă de măsurare şi compara- rea valorii efective stabilită prin măsurare au valoarea prescrisă în documentaţia tehnică a produsului. 2.1.MIJLOACE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL PENTRU LUNGIMI. Mijloace de măsură şi verificat lungimi: Rigla gradată se utilizează la măsurarea finală a acestora, precum şi la opera- ţii de trasare. Din punct de vedere constructiv, riglele gradate pot fi:  rigide;  flexibile . Fig.2.1.1.Rigla gradată rigidă T2-Mijloace de măsură şi control autor: profesor Tanase Viorel 2 LACATUSERIE GENERALA MECANICA T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.1.2.Eroarea de citire(0,5 mm) Fig.2.1.3.Ruletă Fig.2.1.4.Riglă metalică Şublerul este un instrument de măsură cu scară gradată şi cu vernier. Cu aju- torul vernierului se citesc dimensiunile măsurate cu precizii de: 0,1; 0,05; 0,02 mm. Vernierul este o scară ajutătoare executată pe cursorul şublerului, acesta putându- se deplasa în faţa riglei gradate. Rigla este gradată în mm, iar vernierul este gradat în funcţie de precizia de măsurare a şublerului. Fig.2.1.5. Citirea dimensiunii măsurate cu şublerul Citirea dimensiunii măsurate cu şublerul se face astfel: la numărul de mili- metri de pe rigla gradată depăşiţi de reperul zero de pe vernier se adaugă o frac- ţiune care se stabileşte în felul următor. Se observă a câta diviziune de pe vernier se aliniază cu una de pe rigla şublerului şi se înmulţeşte cu precizia de măsurare a şublerului. Gradarea vernierului este făcută astfel încât să uşureze citirea, fracţiu- nii de milimetru indicată de vernier. T2-Mijloace de măsură şi control autor: profesor Tanase Viorel 3 LACATUSERIE GENERALA MECANICA T2 Tanaviosoft 2012 După destinaţie, şublerele sînt de mai multe feluri:  şublere de exterior şi de interior;  şublere de adîncime;  şublere de trasare ;  şubler pentru roţi dinţate. Şublerul de exterior şi de interior este utilizat la măsurarea dimensiunilor exte- rioare şi a celor interioare. Unele tipuri de şublere au în plus o tijă pentru măsura- rea adâncimii. La măsurările interioare se adaugă la dimensiunea citită pe şubler valoarea dimensiunii A (mărimea ciocurilor şublerului). Valoarea dimensiunii A este dată în funcţie de limita superioară de măsurare L a sublerului. La şublerele de fabricaţie mai recentă pentru măsurarea interioarelor nu mai este necesar a se adăuga mărimea ciocurilor întrucît limita inferioară de măsurare este zero. Fig.2.1.6. Şublerul de exterior şi de interior Fig.2.1.7. Şublerul de exterior şi de interior T2-Mijloace de măsură şi control autor: profesor Tanase Viorel 4 LACATUSERIE GENERALA MECANICA T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.1.8. Şublerul

Recently converted files (publicly available):