• Document: Statystyczny drogowskaz 1
  • Size: 334.79 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 12:02:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Statystyczny drogowskaz 1 Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego Pod redakcją Sylwii Bedyńskiej i Moniki Książek Warszawa, 2012 Wydawca: Bożena Kućmierowska Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. dr hab. Grzegorz Sędek Redakcja merytoryczna i korekty: Anna Goryńska Redakcja techniczna: Danuta Przymanowska-Boniuk Projekt okładki, stron tytułowych i działowych: Janusz Fajto Opracowanie typograficzne: Wojciech Stukonis Publikacja jest wspólną inicjatywą wydawniczą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydawnictwa Akademickiego Sedno Copyright © by Wydawnictwo Akademickie Sedno Copyright © by Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody wydawcy zabronione W publikacji wykorzystano ilustracje ukazujące interfejs oprogramowania, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują IBM Inc. Dystrybutorem oprogramowania IBM SPSS w Polsce jest Predictive Solutions Sp. z o.o. Wszystkie ilustracje ukazujące interfejs oprogramowania komputerowego IBM SPSS Statistics 20 zostały zamieszczone wyłącznie w celu wyjaśnienia lub analizy określonego zjawiska, problemu czy metod opisywanych w publikacji. „IBM SPSS” jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz IBM Inc. i podlega ochronie prawnej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w Polsce i za granicą. www.predictivesolutions.pl ISBN 978-83-63354-17-6 ISBN 978-83-62443-22-2 ISBN 978-83-63354-95-4 (e-book) Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o. ul. J. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa www.wydawnictwosedno.pl Spis treści Przedmowa ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ..................................................�������� 15 ROZDZIAŁ 1 Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? ...........................................................................................................�������������������� 17 Wprowadzenie ..........................................�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Jak sformułować dobre pytanie badawcze? .............................��������������������������������������������������������� 22 Zmienne ...............................�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 Ustalamy schemat badania ..........................................������������������������������������������������������������������������������������� 27 Schemat eksperymentalny ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Schemat quasi-eksperymentalny ......................................................................����������������������������������� 31 Schemat korelacyjny ......................................................................������������������������������������������������������������������� 34 Dobór narzędzi pomiarowych ......................................���

Recently converted files (publicly available):