• Document: KOMORA PARZELNICZA - PAROWA
  • Size: 2.55 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 19:53:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2011 KOMORA PARZELNICZA - PAROWA Autor: mgr inż.W.Mazur P.P.U.H. A&J Sc. J.Lis A.Browarski 2011-01-01 KOMORA PARZELNICZA PAROWA KW ……………….. Rok produkcji: ………………….. Numer fabryczny: ………………….. U W A G A : Ponieważ maszyna może byd modernizowana wskutek wprowadzania ulepszeo technicznych, dokumentacja techniczno-ruchowa jest systematycznie aktualizowana przez producenta i odpowiada tylko temu egzemplarzowi, do którego jest dołączona, zgodnie z numerem fabrycznym urządzenia. Komora parzelnicza Dokumentacja Techniczno Ruchowa str. 2 Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela SPIS TREŚCI 1 NAZWA I ADRES PRODUCENTA .................................................................... 4 2 INFORMACJE UMIESZCZONE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ .................. 5 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ........ 7 4 CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY PAOSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY ......... 8 5 ZASTOSOWANE GATUNKI STALI KWASOODPORNEJ ................................... 9 6 OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA ....................................................................... 11 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI ................................................................................. 14 8 OSZACOWANIE ZAGROŻEO ........................................................................ 25 9 PROTOKÓŁ ODBIORU ZEROWEGO ............................................................. 27 10 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ...................................................... 28 11 PROTOKÓŁ ROZRUCHOWY ......................................................................... 29 12 GWARANCJA ............................................................................................... 30 13 KARTA SERWISOWA.................................................................................... 31 14 INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP ........................................................... 33 Komora parzelnicza Dokumentacja Techniczno Ruchowa str. 3 Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela 1, NAZWA I ADRES PRODUCENTA Urządzenie zostało w całości wykonane przez: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „A&J” 41-947 Piekary Śląskie Ul.Szmaragdowa 15/II/11 biuro@aij.com.pl www.aij.com.pl +48 32 2800451, +48 32 2809906, +48 32 2803290 Rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcji niniejszej komory parzelniczej stanowią własnośd firmy A&J. Kopiowanie urządzenia w całości lub elementach, bez uzyskania zgody firmy P.P.U.H. A&J Sc jest prawnie zabronione. Wszelkie sugestie dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzenia, można zgłaszad w dziale technicznym firmy. Firma A&J zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie całego kraju. Awarie należy zgłaszad w serwisie pod numerami telefonu podanymi wyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem serwis@aij.com.pl Komora parzelnicza Dokumentacja Techniczno Ruchowa str. 4 Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela 2, INFORMACJE UMIESZCZONE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ Urządzenie przed dopuszczeniem do obrotu, zostało zaopatrzone w tabliczkę znamionową, trwale przymocowaną w widocznym miejscu do korpusu urządzenia. Usuwanie lub zamiana tabliczki znamionowej, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści jest bezwzględnie zakazane. Tabliczka zawiera następujące informacje : Rodzaj informacji Treśd informacji Adres producenta Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe „A&J” 41-947 Piekary Śląskie ul.Szmaragdowa 15/ii/11 Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi Oznaczenie CE dyrektywami Unii Europejskiej Komora parzelnicza Dokumentacja Techn

Recently converted files (publicly available):