• Document: WYDAWNICTWO ASTRA POLECA JONATHAN PHILLIPS
  • Size: 2.47 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:53:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WYDAWNICTWO ASTRA POLECA JONATHAN PHILLIPS Czwarta krucjata i złupienie Konstantynopola PREMIERA – WRZESIEŃ 2017 Spis treści O książce / 3 Media o książce / 4 Propaganda na miarę czasów / 5 Drobiazgowa rekonstrukcja / 9 O autorze / 11 2 | WYDAWNICTWO ASTRA O książce W 1202 roku zebrani w Wenecji chrześcijanie mieli po raz kolejny podjąć próbę wyzwolenia Ziemi Świętej. Kampa- nia została przemyślana i przygotowana w najdrobniej- szych szczegółach. W weneckich stoczniach, za sowitą opłatą, powstała flota, która miała pomóc w zdobyciu Egiptu stanowiącego swoiste wro- ta do Ziemi Świętej. Plan wydawał się doskonały. W Wenecji stawiło się jednak zbyt mało ludzi. W zamian za odroczenie płatności Wenecjanie wymusili na krzyżowcach atak na Zarę. Wyprawa, której głównym celem było odzyskanie Ziemi Świętej, stopniowo przekształcała się w kampanię przeciwko braciom w wierze. Brak poczucia jedności, które towarzyszyło pierwszym krucjatom, okazał się brzemienny w skutkach. Do głosu doszły osobiste interesy, które okazały się ważniejsze niż wierność krucjatowym ideałom. Kierowani przez przebiegłego weneckiego dożę, krzyżowcy przy- stali na prośbę Aleksego IV Angelosa, syna obalonego cesarza Bizancjum, Izaaka II Angelosa, i postanowili pomóc mu w odzyskaniu tronu, widząc w tym możliwość podporządkowania papiestwu Kościoła bizantyjskiego i okazję do wzbogacenia się. Uderzyli na Konstantynopol, plądrując i nisz- cząc jedno z najpotężniejszych miast średniowiecznej Europy. Jonathan Phillips stara się wytłumaczyć, w jaki sposób krzyżowcy straci- li z oczu cel swojej pielgrzymki i jakie skutki dla całego chrześcijańskiego świata miała wyprawa krzyżowa z 1202 roku. 3 | WYDAWNICTWO ASTRA Media o książce Urzekająca... Pozwala każdemu na lepsze zrozumienie wieków średnich i średniowiecznego myślenia. ALLAN MASSIE, „LITERARY REVIEW” Przekonująca rekonstrukcja XIII-wiecznego świata. JOHN ADAMSON, „SUNDAY TELEGRAPH” Zdecydowanie najlepsza książka, jaką czytałem na temat czwartej krucja- ty... pouczająca, wyczerpująca... dobrze napisana... ekscytująca. NORMAN F. CANTOR Oszałamiająca. FINANCIAL TIMES 4 | WYDAWNICTWO ASTRA Propaganda na miarę czasów W yzwolić z rąk niewiernych Jerozolimę, kolebkę chrześci- jaństwa, pępek świata, miasto-symbol, taki cel przyświe- cał uczestnikom trzech pierwszych wypraw krzyżowych. Czwarta krucjata miała być odpowiedzią na klęskę poniesioną przez armię chrześcijańską pod Hittinem i zdobycie Jerozolimy przez wojska Saladyna. Duchowieństwo, monarchowie i szlachta zachodniej Europy mnożyli sta- rania, aby zapewnić wyprawie jak największy odzew. Ważną rolę w przy- gotowaniu wyprawy odegrał papież Innocenty III, który zadbał o szczegóły, wyznaczył datę wymarszu krzyżowców i rozesłał po Europie legatów i wy- słanników, którzy mieli przekonywać wiernych do podjęcia krzyża i rekru- tować uczestników. Zręczni mówcy, głoszący odpowiednio przygotowane kazania, porywali tłumy. Kazania, odwołujące się do motywów wyprawy, nadziei i oczekiwań krzyżowców, dają cenny wgląd w mechanizmy krucja- towej propagandy, której podstawę stanowiły – jak pisze autor – przesada i wyolbrzymianie. Wystarczy powołać się na fragment książki, w którym przytoczono kazanie wygłoszone przez opata Marcina w katedrze w Bazylei: Opat bardzo szybko przeszedł do meritum: „Chrystus został wyrzucony ze świętego miejsca – ze swej siedziby. Wygnano go z tego miasta, które uświęcił dla siebie własną krwią. Co za rozpacz!” Kiedy Marcin mówił o utracie Jerozolimy i o przelewie krwi (krwi Chrystusa w imię ludzkości) celowo wzmocnił swój przekaz tonem pełnym boleści. Dając do zrozumie- nia, że przemawia przez niego sam Chrystus, wywołał w ludziach wra- żenie, jakoby tu, w bazylejskiej katedrze, ubolewał sam Jezus i niezwykle sugestywnie przedstawił swym słuchaczom Jego cierpienie i stratę. 5 | WYDAWNICTWO ASTRA Udział w krucjacie był przedstawiany jako chrześcijański obowiązek – na- leżało odebrać niewiernym zawłaszczone miejsca i relikwie. Religijne unie- sienie miało dodawać sił. Skala odzewu na papieskie wezwanie może się wydawać współczesnemu czytelnikowi niezrozumiała, ale dla człowieka żyjącego w średniowieczu, w czasach, w których wiara przenikała wszyst- kie aspekty życia, podjęcie takiego wyzwania było czymś naturalnym. Marcin miał szereg przekonujących argumentów przeciwko negatywnym aspektom wyprawy. Wykorzystał przy tym istotny element ludzkiej wiary: głęboką religijność, którą w tamtym okresie przesiąknięta była chrześcijań- ska Europa i która od

Recently converted files (publicly available):