• Document: h) w ciągu jednego roku. jaką przebywa światło (...
  • Size: 1.65 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 08:43:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fizyka | Świat fizyki Sprawdziany podsumowujące Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 2. Astronomia 1. Jedna jednostka astronomiczna to odległość a) jaką przebywa światło (biegnące z szybkością 300 000 km/h) w ciągu jednego roku. b) jaką przebywa światło (biegnące z szybkością 300 000 km/s) w ciągu jednego roku. c) między środkiem Ziemi a środkiem Słońca, równa w przybliżeniu 150 ∙ 1011 km. d) między środkiem Ziemi a środkiem Słońca, równa w przybliżeniu 150 mln km. 2. Odległość Księżyca od Ziemi jest równa 384 400 km. Jeżeli kąt paralaksy geocentrycznej wynosi  = 0°57¢, to pro- mień równikowy Ziemi równa się w przybliżeniu a) 384 361 km b) 6381,04 km c) 23 181 549 km d) 6378 km Skorzystaj z odpowiedniej danej w tabeli. sin = 0,0166 cos = 0,9999 tg = 0,01659 ctg = 60,3058 3. Kolejne planety Układu Słonecznego to a) Merkury, Mars, Ziemia, Jowisz, Wenus, Saturn, Uran, Neptun. b) Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. c) Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Saturn, Jowisz, Uran, Neptun. d) Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun, Uran. 4. Planetoidami nazywamy a) ciała, których częścią centralną jest skalisto-lodowe jądro. b) skaliste ciała o średnicach większych od umownej granicy 10 m, z których większość obiega Słońce po orbitach znajdujących się pomiędzy Marsem i Jowiszem. c) niewielkie ciała o średnicach mniejszych od umownej granicy 10 m. d) naturalne księżyce, które obiegają planety. 5. Podczas pomiaru kąta paralaksy heliocentrycznej za bazę przyjmuje się a) jeden rok świetlny. b) jeden kilometr. c) promień Ziemi. d) jedną jednostkę astronomiczną. 6. Aby nastąpiło całkowite zaćmienie Słońca, Księżyc musi być a) w nowiu i daleko od płaszczyzny ekliptyki. b) w nowiu i blisko płaszczyzny ekliptyki. c) w pełni i daleko od płaszczyzny ekliptyki. d) w pełni i blisko płaszczyzny ekliptyki. 7. Jeżeli ciężar Antka na Ziemi jest równy 720 N, to na Księżycu jego ciężar wynosi w przybliżeniu a) 32,9 N b) 15 762 N c) 4260 N d) 121,7 N Przyjmij, że masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca, a jej promień 3,7 razy większy od promienia Księżyca. Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz 1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015 Fizyka | Świat fizyki Sprawdziany podsumowujące 33 33 8. Księżyc w fazie pełni i nowiu poprawnie przedstawiono na rysunku 44 4422 pełnia pełnia 22 a) b) 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 4 pełnia pełnia 2 55 pełnia pełnia nów nów 11 55

Recently converted files (publicly available):