• Document: A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává
  • Size: 13.58 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 14:18:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Martin Lipton – Jeannie Oakes A tanítással változó világ második kötete különösen érdekes lehet a magyar olvasók számára. Végigkövethetjük azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kisebbségi és a többségi lakossági csoportok eltérő kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává váltak. Milyen szerepe lehet ebben a sokszínű, számos problémával A tanítással küzdő országban az iskolának, a pedagógusnak? Ezt a Kelet-Európában is égetően fontos kérdést az Amerikai Egyesült Államokban nemcsak a szociál- és foglalkoztatáspolitika, hanem a pedagógiai gyakorlat is sietett orvosolni. változó világ A tanítással változó világ – 2. kötet 2. kötet Az iskola: az intézménytől a tanulóig A kiadvány a „szociokulturális” pedagógia gyökereitől a „látnoki pragmatizmuson” át elvezeti az olvasót a kortárs iskolai reformok főbb törekvéseinek megismeréséig tanits_jol_2_kotet_a.indd 1 2008.01.10. 5:10:56 Martin Lipton – Jeannie Oakes A tanítással változó világ 2. kötet Az iskola: az intézménytôl a tanulóig Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának „A” komponense keretében Sorozatszerkesztô Kerber Zoltán Martin L i p to n – J e a n n i e Oa k e s A tanítással változó világ 2. kötet Az iskola: az intézménytôl a tanulóig Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Martin Lipton – Jeannie Oakes: Teaching to Change the World. 2nd edition McGraw-Hill College, 2002 Fordította Steve Bratina Jaczenkó László A fordítást szakmailag ellenôrizte és a bevezetôt írta Havas Péter Olvasószerkesztô Gyôri Anna A kötet elkészítésében közremûködött Szôke Judit és Kovács Gábor Borítófotó Hajdu András Original edition © McGraw-Hill College, 2002 Hungarian translation © Steve Bratina, Jaczenkó László, 2008 Hungarian edition © Educatio Kht., 2008 Azonosító: 8/211/A/4/am/tan_vil/2 ISSN 1789-2619 ISBN 978-963-9795-04-4 Ö ISBN 978-963-9795-06-8 A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Tartalom 6. fejezet. Az osztály mint tanulói közösség..............................................................................9 A „szociokulturális” pedagógia nyomában...............................................................................................10 Oktatás az igazi teljesítményért.................................................................................................................11 Küzdelem a mítoszok és a metaforák ellen.......................................................................................... 12 Küzdelem az autentikus és társadalmilag igazságos tanóra megteremtéséért....................... 13 (Ön)bizalom és másság.....................................................................................................................................14 Az uniformizáló elvárások letörik az (ön)bizalmat.............................................................................15 Aktív, többdimenziós és társas tanítási módszerek................................................................................26 Többdimenziós feladatok...................................

Recently converted files (publicly available):