• Document: NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning
  • Size: 715 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 10:27:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i GSM Mini. Du kan gjøre dette ved å sette SIM kortet inn i en hvilken som helst telefon og deaktivere det fra telefonens menysystem. 2 Mange takk for at du kjøpte GSM MINI kontakten vår! GSM MINI er en fjernstyrt kontakt som innholder en GSM sender og mottager. GSM modulen benytter seg av det ordinære mobil nettverket. Dette gjør det mulig å ringe og sende SMS til kontakten fra enhver mobiltelefon for å få den til og aktivere/deaktivere funksjoner og tjenester. Kontakten har mange bruksområder og kan programmeres på mange måter. Sammen med temperatursensoren kan GSM MINI blant annet utføre smarte funksjoner for temperaturstyring, frostsikring av vinterhytter, termostat, status oppdateringer, fjernstyrt AV/PÅ, varsel ved strømbrudd, kalender funksjon, o.s.v. GSM MINI er egnet til å styre apparater med et strømforbruk på mindre enn 3000W i normale innendørs omgivelser. Kontakten er ikke egnet for profesjonell bruk i industrien. Spesielt ikke i kjemisk, fuktig eller støvete områder. Denne bruksanvisningen gjelder kun for VERA GSM MINI . Detaljer for avanserte funksjoner og tjenester blir beskrevet i denne bruksanvisningen. NOTE! Denne kontakten er kalibrert for bruk i Norge med Norsk SIM kort. 3 Innhold Din sikkerhet…………………………………………………………………………………………………………………………………. Unntaksbestemmelse……………………………………………………………………………………………………………………. Kapittel 1 Funksjoner og tilbehør……………………………………………………………………………………………………. 1.1 Funksjoner……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 Pakkens innhold……………………………………………………………………………………………………………………… 1.3 Beskrivelse av kontakten………………………………………………………………………………………………………… 1.4 Lyssignaler og varseltone……………………………………………………………………………………………………… Kapittel 2 Quick start............................................................................................................................ 2.1 Montering av SIM kort og temperatursensor………………………………………………………………………….. 2.2 Før start………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.3 Registrer Master bruker………………………………………………………………………………………………………….. 2.4 Synkroniser tid og dato…………………………………………………………………………………………………………… 2.5 Kommando for AV/PÅ funksjon………………………………………………………………………………………………. 2.6 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning…………………………………………………………………………… Kapittel 3 Avanserte innstillinger……………………………………………………………………………………………………. 3.1 Registrer brukere……………………………………………………………………………………………………………………. 3.2 Skru kontakten AV/PÅ…………………………………………………………………………………………………………….. 3.3 Forsinket strøm AV/PÅ……………………………………………………………………………………………………………. 3.4 Kalender funksjon strøm AV/PÅ……………………………………………………………………………………………… 3.5 Automatisk strøm AV/PÅ med temperatur kontroll………………………………………………………………… 3.6 Temperatur alarm…………………………………………………………………………………………………………………… 3.7 Alarm ved endring i internt strømuttak…………………………………………………………………………………… 3.8 Alarm ved endring i eks

Recently converted files (publicly available):