• Document: Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii
  • Size: 570.23 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 10:15:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jakoœæ zasilania - poradnik www.lpqi.org Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii 8.3.2 Energetyka wiatrowa Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii Energetyka wiatrowa Fred Wien KEMA Nederland B.V. Listopad 2006 Niniejszy Poradnik został opracowany jako część europejskiego programu edukacyjnego i szkoleniowego Jakość Zasilania Inicjatywa Leonardo (LPQI), wspieranego przez Komisję Europejską (w ramach Programu Leonardo da Vinci) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi. Dla uzyskania bliższych informacji odwiedź stronę LPQI www.lpqi.org. Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. (PCPM) Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. jest organizacją non-profit, finansowaną przez dostawców miedzi oraz producentów pragnących zachęcić odbiorców do stosowania miedzi i jej stopów oraz promujących ich prawidłowe i efektywne zastosowanie. Działalność Centrum obejmuje zapewnienie technicznego doradztwa i informacji tym, którzy są zainteresowani wykorzystaniem miedzi w jej wszystkich aspektach. Centrum również zapewnia łączność między jednostkami badawczymi a przemysłem wykorzystującym miedź w produkcji oraz utrzymuje bliską łączność z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem miedzi na całym świecie. Europejski Instytut Miedzi (ECI) Europejski Instytut Miedzi jest spółką joint venture Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (ICA) i IWCC. ECI, dzięki swoim członkom, zajmuje się w imieniu największych producentów miedzi na świecie i czołowych europejskich producentów - promocją miedzi w Europie. Powstały w styczniu 1996 roku Europejski Instytut Miedzi jest wspierany dzięki sieci dziesięciu Towarzystw Rozwoju Miedzi (CDA) w krajach Beneluksu, we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Skandynawii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Towarzystwo rozwija swoją działalność podjętą przez CDA powstałą w 1959 roku oraz dzięki INCRA (Międzynarodowemu Towarzystwu Badań Miedzi) powstałemu w 1961 roku. Zrzeczenie się odpowiedzialności Niniejszy projekt nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej ani nie nakłada na Komisję Europejską żadnej odpowiedzialności. Europejski Instytut Miedzi, Deutsches Kupferinstitut i Polskie Centrum Promocji Miedzi zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie skutki jak również nie przewidziane szkody, które mogą być poniesione w wyniku użycia informacji lub nieumiejętnego użycia informacji lub danych zawartych w niniejszej publikacji. Copyright© European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut and Polskie Centrum Promocji Miedzi. Reprodukcja materiału zawartego w niniejszej publikacji jest legalna pod warunkiem reprodukcji w całości i po dania jej źródła. Promocja LPQI w Polsce prowadzona jest w ramach Polskiego Partnerstwa Jakości Zasilania: Politechnika Wrocławska Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska Medcom Sp. z o.o. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii Energetyka wiatrowa Wiadomości ogólne Turbiny wiatrowe mogą mieć znaczny udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kryzys naftowy, który nastąpił w latach siedemdziesiątych ub. wieku w Europie, stał się silnym bodźcem dla komercyjnej produkcji turbin wiatrowych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej. Wraz z postępem w ujarzmianiu energii wiatru, w ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny rozwój przemysłu energetyki wiatrowej. Zwiększyła się moc turbin, wzrosła ich sprawność i dyspozycyjność eksploatacyjna, a farmy wiatrowe stawały się coraz większe. Ogólnoświatowe zużycie energii elektrycznej rośnie nadal. W celu obniżenia tempa globalnego ocieplenia, rządy więk- szości krajów europejskich ustaliły cele redukcji emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z ogólną opinią cele te można osią- gnąć, z jednej strony za pomocą bodźców skłaniających do oszczędności energii, a z drugiej przez eksploatację energii odnawialnej na dużą skalę. Istotnym rozwiązaniem dla osiągnięcia tych celów jest stosowanie turbin wiatrowych. Szereg krajów europejskich po- siada imponujące plany zainstalowania w nadchodzących latach dużych mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej. Niektóre rządy wspierają te działania za pomocą zachęt podatkowych lub inwestycyjnych. Północno-zachodnia Europa, z jej wietrznymi wodami przybrzeżnymi i rozbudowaną siecią elektryczną, stwarza obiecujące

Recently converted files (publicly available):