• Document: Odvisnost od tablet. Mirjana Radovanovič. Teoretični repetitorij Sindrom odvisnosti od tablet
 • Size: 417.11 KB
 • Uploaded: 2019-01-11 14:09:38
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Odvisnost od tablet Mirjana Radovanovič radovanovic@psih-klinika.si Odv od zdr_BZD_MR2013 1 Načrt Teoretični repetitorij Sindrom odvisnosti od tablet Skupine zdravil Definicija sindroma odvisnosti Nekatere značilnosti Posebne populacije Klinični pristop poudarek: BZD Odv od zdr_BZD_MR2013 2 Namesto uvoda Polovica vprašanih družinskih zdravnikov je povedala, da jim je težko govoriti o zlorabi zdravil s pacienti. 1% vprašanih zdravnikov je pravilno DG zlorabo alkohola in zdravil iz podatkov v klinični vinjeti 60-letne pacientke. (National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University (CASA), 2000) Odv od zdr_BZD_MR2013 3 Nove PAS (Volkow, 2011) Nemedicinska raba zdravil močno narašča Opioidni analgetiki, zdravila proti kašlju, stimulansi… Tudi med mladimi Večje število smrti zaradi predoziranja z opioidi. Odv od zdr_BZD_MR2013 4 Namesto uvoda II DG-kriteriji so bili razviti za in validirani v populaciji mlajših odraslih in odraslih srednjih let (Dowling et al., 2008) Primeri: Toleranca in zmanjšanje aktivnosti Izostanki z dela Odv od zdr_BZD_MR2013 5 Sindrom odvisnosti = zasvojenost Kronična nenalezljiva bolezen možganov, za katero so značilni: kompulzivno iskanje in uživanje izbrane droge, izguba kontrole nad omejevanjem uživanja droge, pojav negativnih čustvenih stanj (disforičnost, anksioznost, razdražljivost), kadar droga ni na voljo. Koob et al., 1997 Odv od zdr_BZD_MR2013 6 Sindrom odvisnosti Uvrščen v duševne motnje v MKB-10 Kriteriji skoraj enaki v DSM IV TR (ne vsebujejo ‘cravinga’) Spekter motenj v novih klasifikacijah Odv od zdr_BZD_MR2013 7 Bolezen možganov Vezava na receptorje D2 v spodnjem striatumu med abstinenčno krizo pri odvisnem (desno) od: - kokaina, - metamfetamina in - alkohola v primerjavi z osebo brez sindroma odvisnosti (levo) Goldstein&Volkow, 2002 Odv od zdr_BZD_MR2013 8 Nevrobiologija Koob et al, 2010 Odv od zdr_BZD_MR2013 9 Po domače - I: Faza odvisnosti Pozitivni učinki drog, povezani s pretiranim uživanjem droge (‘binging’) in intoksikacijo: Pot: Mezokortikolimbična pot Prenašalni sistem: Dopamin in endogeni opiati Odv od zdr_BZD_MR2013 10 Po domače - IIa: Faza odvisnosti Preokupacija, predvidevanje in pričakovanja -- craving Pot: Iz PFC (droga) ali bazolateralnih amigdal (spominski ključi) v razširjene amigdale in N. acc. Prenašalni sistem: glutamat, GABA Odv od zdr_BZD_MR2013 11 Po domače - IIb: Faza odvisnosti Kompulzivno iskanje droge Pot: ventralni striatum-ventralni palidum-talamus- korteks in posledično dorzalni striatum-dorzalni palidum-talamus- korteks ter znižana aktivnost v centrih za nagrajevanje Odv od zdr_BZD_MR2013 12 Po domače - III: Faza odvisnosti negativna emocionalna stanja/odtegnitveni sx Pot: - motnje v poteh za pozitivne učinke (manj D) - aktivacija stresnih sistemov možganov Prenašalni sistem: faktor sproščanja kortikotropina (CRF) izven hipotalamusa (npr. v amigdalah) Odv od zdr_BZD_MR2013 13 Nagrajevalni sistem NIDA, 2009 Odv od zdr_BZD_MR2013 14 Nemedicinska raba zdravil = jemanje zdravil drugače, kot je bilo predpisano Jemanje zdravil za druge indikacije Jemanje tujih zdravil Jemanje večjih odmerkov ali daljši čas od predpisa Jemanje za dosego zadovoljstva Odv od zdr_BZD_MR2013 16 Sindrom odvisnosti od zdravil Po skupinah: Anksiolitiki in hipnotiki (predvsem BZD, barbiturati) Opioidni analgetiki Amfetamini in podobni Zdravila, ki kemično nimajo potenciala za odvisnost: Neopioidni analgetiki, antidepresivi, odvajala, vitamini … Odv od zdr_BZD_MR2013 17 GABAA http://denikrisna.wordpress.com/2011/01/05/ Odv od zdr_BZD_MR2013 18 Epidemiologija pri starostnikih Zdravila na recept

Recently converted files (publicly available):