• Document: 10 PRZYKAZAŃ WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU W TRANSPORCIE DROGOWYM
  • Size: 687.67 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 22:23:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Marek Różycki 10 PRZYKAZAŃ WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU W TRANSPORCIE DROGOWYM Katowice 2005 Marek Różycki 10 PRZYKAZAŃ WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU W TRANSPORCIE DROGOWYM Katowice 2005 10 PRZYKAZAŃ WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU W TRANSPORCIE DROGOWYM Zgodnie z prawami fizyki, przy uderzeniu czołowym pojazd poruszający się z pręd- kością 50 km/h nie zamocowany pojemnik z farbą ważący 25 kg przemieści się do przodu z nie zmniejszoną prędkością i uderzy w napotkane przedmioty lub kierowcę z siłą odpowiadającą przedmiotowi ważącemu 900 kg . Z jaką prędkością zwykle porusza się Twój pojazd? Celem opracowania jest przybliżenie zasad związanych z zabezpieczaniem ładunku. Prezentowany materiał nie może zastąpić jednak doświadczenia i … wskazań produ- centa środków mocujących!. Jeśli czytasz niniejsza broszurę prawdopodobnie jesteś kierowcą i nie lubisz statyki. Wolisz by wszystko było w ruchu. Mam jednak nadzieję, że po zapoznaniu się z mate- riałem zrozumiesz, że „wszystko” nie oznacza ładunku. Mam świadomość że istnieje bardzo wiele metod i teorii na temat mocowania ładun- ków i nie sposób przedstawić ich na kilku stronach. Często po prostu trzeba wyliczyć obciążenia i w sposób matematyczny dobrać zabezpieczenie. Pozwolę sobie zatem postawić następującą tezę - mimo to, że głównie kierowca może zostać ukarany za brak, lub niewłaściwe zamocowanie ładunku to jednak także i inne osoby bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w operacji transportowania takie jak: dyspozytor, mistrz załadunkowy czy też kierownik bazy są odpowiedzialne za prawi- dłowe zabezpieczenia ładunku zanim pojazd wjedzie na drogę publiczną. Na początek kilka uwag. Pamiętaj że: 1. KAZDY ładunek MUSI być zabezpieczony. Ładunek nie przykleja się sam do podłoża ładowni. 2. Nienależny zostawiać NIEZABEZPIECZONYCH LUK pomiędzy ładunkiem a burtami. Ładunek może przy silnym hamowaniu wpaść w poślizg i nabrać energii kinetycznej. 3. NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE Śródków mocujących jest równoznaczne z BRA- KIEM JEGO ZAMOCOWANIA. 4. Dobrze zabezpieczony ładunek NIE MA PRAWA zmienić swojego położenia względem podłoża i burt ładowni pod czas jazdy Życzę Ci wielu dowiezionych ładunków i spokojnych powrotów do domu. Marek Różycki PO PIERWSZE – ustal masę i rodzaj opakowań, które masz przewozić Podczas jazdy ładunek narażony jest na siły dzia- łające do przodu (przy hamowaniu), do tyłu (przy przyspieszaniu i zmianie biegów) oraz z obu bocz- nych stron (siła odśrodkowa). Każdy pojazd jest przewidziany do przewozu ściśle określonej masy ładunków. Pamiętaj! • niedopuszczalne jest przekraczanie określonych w dokumentach dopuszczalnych wartości dla masy ładunku i DMC (Dopuszczalnej Masy Całkowitej) • Palety i środki mocujące także ważą! Rozkład sił pod czas jazdy • Nie zawsze 1 litr = 1 kg. Niektóre substancje G – masa ładunku mogą być bardzo ciężkie (np. 1 l – kwasu siarkowe- go w roztworze 96÷98% waży ok. 1,84 kg) Przykładowe miary współczynników tarcia * różne materiały utrudnia- Tarcie ślizgowe jące poślizg, mogą posiadać Zestaw materiałów inne współczynniki tarcia. Suche Mokre Drewno – drewno 0,20-0,50 0,20-0,25 Współczynnik 0,3 ozna- Metal – drewno 0,20-0,50 0,20-0,25 cza, że potrzebna jest Metal – metal 0,10-0,25 0,10-0,20 siła o wielkości 300 kg by Beton – drewno 0,30-0,60 0,30-0,50 poruszyć ładunek ważący Mata antypoślizgowa* 0,60 0,60 1 000 kg Zanim dobierzesz środki mocujące pamiętaj! • ściana czołowa i tylnia mogą przejąć maksymalnie 40% dopuszczalnego obcią- żenia pojazdu, • obciążenie burt bocznych nie może przekroczyć 30%. masy ładunku, • wartość nominalna środków mocujących informuje o MAKSYMALNYM OB- CIĄŻENIU (wyrażoną najczęściej w daN), które dany środek może wytrzymać – nie ma nic wspólnego z jego masą),

Recently converted files (publicly available):