• Document: Spår och spårning av stora rovdjur. Åke Aronson
  • Size: 7.51 MB
  • Uploaded: 2018-10-12 05:18:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spår och spårning av stora rovdjur Åke Aronson Förkortningar: HF = höger framfotsstämpel HB = höger bakfotsstämpel VF = vänster framfotsstämpel VB = vänster bakfotsstämpel Snusdosan som används som storleksreferens i många av bilderna i boken mäter 70 mm i diameter. Spår och spårning av stora rovdjur Åke Aronson © Viltskadecenter 2011 ISBN 978-91-86331-35-1 © Viltskadecenter 2011 Text och foto: Åke Aronson (där inget annat anges) Medförfattare: Håkan Sand (allmänt om varg) Jon M. Arnemo, Thomas H. Strömseth, Petter Wabakken (löpblod hos varg) Olof Liberg (allmänt om lodjur) Jens Persson (allmänt om järv samt delar av järvens spår och spårtecken) Magnus Kristoffersson (allmänt om björn samt delar av björnens spår och spårtecken) Första upplagan Redaktör: Maria Levin Formgivning: Till & Från Reklam AB Omslag: Järvspår. Foto: Per Ahlqvist Tryck: Edita Sverige AB, Västerås, september 2011 Beställningsadress: Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Innehåll Förord 7 Inledning 9 Del 1. Konsten att spåra – grundläggande kunskap 12 1. Den stora variationen! 12 Kritiskt tänkande 14 Ödmjukhet 16 Noggrannhet och nyfikenhet 16 Bemötande av människor 16 Ta alltid tillfället i akt! 17 Matsäck och god fysik 17 2. Spårningstekniker 18 Långa spårningar 18 Detaljerade spårningar 20 Framspårning eller bakspårning? 21 Spårning med bil/skoter eller till fots/med skidor 24 3. Vädrets inverkan på spår 26 Spårsnöns ålder 29 Åldersbestämning av spår 30 Översnöade spår 32 4. Att söka efter spår (inventeringslinjer) 36 5. Spårstämplar – djurens tassavtryck 41 Att mäta spårstämplar 46 Hur man mäter de olika arternas spårstämplar 48 6. Spårets riktning 50 7. Spårställningar och gångarter 53 Generellt om spårställningar och gångarter 55 Gång och trav 56 Galopp och språng 58 8. Steglängd 77 3 9. Att avgöra antal djur i sällskap 85 Antal spårlöpor 88 Art, riktning, ålder 88 Alla löpor separerar inte alltid 89 Antal individer i sällskap 93 Att upptäcka eller utesluta ”rundgångar” 97 Spårningar vid olika tidpunkter under vintersäsongen 100 Vid kadaver/slagna bytesdjur 101 Legor 101 Spårstämplarnas storlek 101 Interaktion och lekbeteende 103 Punktvis uppfångande av spårlöpor 103 Familjegrupper av varg 105 10. Särskiljningar 109 Särskiljning genom DNA-analyser 113 Särskiljning genom spårning 114 Spåra ihop eller isär 114 Bakpårning till senaste snöfall 118 Långa sammanhängande spårningar 119 Ringning 124 Ringningsmetoden i andra sammanhang 127 Avskärning 127 Särskiljning med hjälp av avstånd 129 Statiskt avståndskriterium (för revir/hemområden) 129 Dynamiskt avståndskriterium (för till exempel dygnsförflyttningar) 130 Parallella spårningar 131 Särskiljning genom olika antal djur i familjegrupper 133 Särskiljning av vargrevir 135 11. Dokumentation 137 Fotografering av spår 138 Kartor 141 Checklista dokumentation 143 4 Del 2. Spår och spårning – de enskilda djurarterna 145 12. Varg 146 Vargens spår 149 Spårstämplar 149 Spårlöpor 211 Vargens markeringsbeteende 173 13. Lodjur 206 Lodjurets spår 209 Spårstämplar 209 Spårlöpor 211 Spårtecken 212 14. Järv 230 Järvens spår 232 Spårstämplar 232 Spårlöpor 234 Spårtecken 236 15. Björn 256 Björnens spår 259 Spårstämplar 259 Spårlöpor 261

Recently converted files (publicly available):