• Document: Opgaver til Med ilden i ryggen
  • Size: 350.39 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 16:40:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Opgaver til ”Med ilden i ryggen” Kapitel 1 Hvem er brevet til: Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder brevet(side 8)? Kapitel 2 Hvad synes forældrene om nazisterne? Hvad synes Klaus? Hvad kommer pludselig til byen ? Hvad tror Klaus? Hvordan ender kampen? Kapitel 3 Hvad vil moderen? Hvad mener Klaus? Kapitel 4 Hvad hedder soldaten, der er blevet dræbt? Hvad sker på torvet? Kapitel 5 De pakker til flugten: Hvor mange ting giver moderen dem lov til at tage med? Hvad tager hun selv med? Hvad tager Klaus med? De lister 3 ting med, hvilke? Hvem hjælper med flugten? Hvad kræver bonden som betaling? Kapitel 5 Hvordan er vejret under flugten? Hvad kaldes den række af køretøjer? Hvem angriber dem? Hvad er bl.a. resultatet af angrebet? Kapitel 7 Hvad er der sket med fuglene? Hvorfor har Ingrid gjort i bukserne? De ser soldater skyde nogen i en kolonne. Hvem tro du er i denne kolonne? Hvorfor er soldaten blevet hængt i træet? Hvordan reagerer Klaus? Hvad siger de andre? Kapitel 8 Hvor ender flugten? Hvad sker der med sølvtøjet? Hvad sker, da Klaus prøver at skaffe sølvtøjet igen? Hvad sker, da de skal ombord på skibet? Kapitel 9 Hvad er den kursive tekst i starten af kapitlet? Hvad hedder den kvinde, de møder? Hvad er hendes tilstand? Hvem taler pludselig i højtalerne? Hvad sker med Erika? Kapitel 10 Hvad sker med skibet? Hvad sker med de mennesker, hvis skrig de hører fra en luftkanal? Hvorfor giver han slip på Anna? Hvad sker der med Anna? Hvad sker der med Klaus? Hvem er også reddet? Kapitel 11 Hvordan er Klaus’ tilstand? Find nogle udtryk i kapitlet, der viser det? Hvem finder ham efter nogen dage? Hvad hed skibet, som Klaus var med? Hvor mange druknede? Kapitel 12 Hvad må moderen give, for at komme med et andet skib? Hvorfor får de lov til at komme op på dække? Ingrid råber: ”Du er ikke bedre end Ivan. Dit svin.” Hvem råber hun til? Hvorfor? Hvem er Ivan? Kapitel 13 Hvor skal Skibet hen? I forrige kapitel fandt Klaus brosten i sække i stedet for kartofler. Hvad er de til ? Hvor er toilette i lastrummet? Hvad giver Ingrid til moderen? Hvordan modtages moderens musik? Hvad kalder Klaus Danmark? 2. del Kapitel 14 Hvordan er de danske drenge overfor Klaus? Hvilke små ”gæster” har de fået i skibet? Hvad gør man ved dem? Hvad skal danskerne have for at købe smør? ”Nu er det snart slut”, siger en soldat. Hvad mener han med det? Hvilken nyhed får de? Hvordan reagerer Klaus’s mor? … og de andre tyskere? Kapitel 15 Hvilken slags togvogn rejser de i? Hjælper danskerne dem på stationen? Hjælper de efter angrebet? Kapitel 16 Hvad hedder flygtninge-lejren? Hvem møder de igen i lejren? Hvad mister moderen under razziaen? Hvordan reagerer moderen, da Klaus tager sølvskeen tilbage? Kapitel 17 Hvordan narrer Klaus sin mor? Hvad er ”lejrretten”? Hvorfor klager de over bonden? Hvordan ender sagen? Kapitel 18 Hvem møder de også igen? Hvad er forholdet mellem Ingrid og vagten Ib? Hvad får Ingrid Ib til at gøre? Hvad skal man have for at komme ud af lejren? Hvordan går det med Erika? Hvad er der sket med brevet til faderen? Kapitel 19 Hvordan kommer Klaus ud af lejren? Hvordan gør mødet med de danske drenge? Hvem er den ene af drengene? Kapitel 20 Hvem kommer på ”besøg” i lejren? Hvorfor tager Klaus med Jens ud af lejren? Kapitel 21 Hvorfor går Klaus amok, da han og Jens bader? Hvad sker der da Olsen læser Klaus’s opgave? Kapitel 22 Hvad får Klaus at vide juleaften? Hvorfor tager Klaus ind i bageren i byen? Kapitel 24 Hvordan skaffer de voksne brænde? Hvorfor er moderen glad? Hvordan skaffer Klaus brænde? Hvad sker der med Klaus? Hvad resulterer det til slut i? Kapitel 24 Hvorfor er Klaus vred over, at Ingrids datter skal hedde Anna Louise? Hvad hedder pigen, som Klaus snakker med?

Recently converted files (publicly available):