• Document: MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize
  • Size: 725.82 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 18:11:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Bahar-Vize BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan bitlerin birer bit sola kaydırılması işlemidir. Bu durumda en solda bulunan ( 7. bit ) C ( elde ) bayrağına geçmekte, daha önce C’ de bulunan bit ise en sağdaki ( 0.) bite geçmektedir. Komutun formatı; RFL FİLE REGISTER , d W yada F ( Sonucun Yeri ) Komutu şematik gösterirsek; Program Örneği : Bir programla önce PORTB ye h’01’ yükleyin. Daha sonra 1 defa bu biti sola kaydırın. Bu işlemin daha iyi görülebilmesi için üst üste 2 kere GECIKME alt programı kullanın. ; PROGRAM.ASM LIST P = 16F84 INCLUDE “ P16F84.INC” BASLA GECİK1 EQU h‘0C’ GECİK2 EQU h‘0D’ BCF STATUS, 0 ; Elde yi sıfırla 16F84’ ü tanıt BSF STATUS, 5 ; Bank1’e geç PORTB çıkış CLRF TRISB ; PORTB Çıkış BCF STATUS, 5 ; Bank0’a geç MOVLW h‘01’ PORTB 01 MOVWF PORTB ;PORTB’ ye 01 yaz CALL GECIKME ; Bekleme yap CALL GECIKME ; Tekrar Bekleme yap CALL GECIKME RLF PORTB,F ; 1 bit sola ötele BEKLE GOTO BEKLE CALL GECIKME GECIKME MOVLF h‘FF’ ; Önceki Gecikme Alt Prog ile aynı MOVWF GECIK1 RLF PORT B SON 1 DONGU 1 MOVLW h‘FF’ MOVWF GECIK2 DONGU2 DECFSZ GECIK2, F GOTO DONGU2 DECFSZ GECIK1, F GOTO DONGU1 RETURN END 7.2. RRF Komutu (Bir Bit Sağa Kaydırma) RRF komutu da RLF komutuna benzer olup fark bu defa kaydırma işleminin sağa olması dolayısıyla en sağdaki bit (0.bit) C ( elde ) bayrağına geçecektir. Daha önce C bayrağında bulunan bit ise bu sefer en soldaki (7.bite) geçecektir. Komut formatı; RRF FİLE REGİSTER , d Sonucun gideceği yer W yada F Mesela MEM adlı bir file registere hex 30 sayısını yazın. Aynı anda C bayrağı da (C= 1) ise RRF komutunun icrasından önce ve sonraki durum: Bu işlem için kullanılacak program komutları : MOVLW h‘49’ ; W Registerine (49)16 yükle MOVWF MEM ; W ‘ yi MEM adresine sakla RRF MEM, F ; MEM ’ i Sağa bir bit ötele şeklinde olacaktır. 7.3. COMF ve SWAPF Komutları  COMF komutu ile istenen bir file register içinde (0) lar (1) ve (1) ler (0) yapılabilir [1’ e göre tümleyen işlemi !.. ] . Komut formatı; COMF FILE REGISTER , d Sonucun gideceği yer ( destination ) ( W yada F yazılır ) şeklindedir. Örnek: HAFIZA1 adlı registere ( 1F )16 yüklendikten sonra bunun tersini bularak HAFIZA2’ ye saklayan Program Parçasını yazın. HAFIZA1 0001 1111 2 MOVLW h‘0F’ MOVWF HAFIZA1 HAFIZA2 COMF HAFIZA1, W MOVWF HAFIZA2

Recently converted files (publicly available):