• Document: CHRISTINE HOFBAUER ANNIKA KARNLAND ANDERS ODELDAHL JOAKIM VASILIADIS r 2 Lieber Deutsch 2.0 LÄRARHANDLEDNING ISBN (första uppl.), 2017 (andra uppl.), Christine Hofbauer, Annika Karnland,
  • Size: 181.46 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 11:23:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CHRISTINE HOFBAUER ANNIKA KARNLAND ANDERS ODELDAHL JOAKIM VASILIADIS r Lieber Deutsch 2.0 2 L Ä R A R H A NDL EDNING ISBN 978-91-47-12136-6 © 2005 (första uppl.), 2017 (andra uppl.), Christine Hofbauer, Annika Karnland, Anders Odeldahl, Joakim Vasiliadis och Liber AB Projektledare och redaktion Kirsi Terimaa Bengtsson, Kerstin Rydén Formgivning Eva Jerkeman Produktion Anna Törnqvist Göpel Teckningar Staffan Schultz Andra upplagan 1 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisnings- bruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbild- ningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrätts­ lagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www. bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se LIEBER DEUTSCH 2 2.0 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB Får kopieras 2 Innehåll Presentation av Lieber Deutsch 2 2.0  5 Välkommen till Lieber Deutsch 5 Målgrupp 5 Ny upplaga 5 Komponenter 5 Omfång 6 Några huvudtankar med boken 6 Vad är nytt i Lieber Deutsch 2 2.0 7 Beskrivning av Lieber Deutsch 2 2.0 13   1. Intro 13   2. Texter 14   3. Textarbeit (Fragen zum Text, Wortschatz) 15   4. Dialogarbeit 15   5. Schreib mal – Sprich mal 15   6. Hör mal 16   7. Rund um die Sprache 16   8. Spielplatz 17   9. Tänk på att 17 10. Realiatexter/Landeskunde 17 11. Wissen Sie noch? 18 12. Jag kan 18 13. Projekt 18 14. Övrigt 18 Att reflektera kring språkinlärning 19 Kapitel för kapitel  20 Wieder Deutsch 20 Kapitel 1 Hopp und weg 20 Kapitel 2 Leib und Seele 21 Kapitel 3 Begegnungen 22 Kapitel 4 Schule und Beruf 23 Kapitel 5 Haus und Hof 24 Kapitel 6 In der virtuellen Welt 25 Kapitel 7 Spiel, Sport und Spannung 26 Kopieringsunderlag till spel  28 LIEBER DEUTSCH 2 2.0 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB Får kopieras 3 Das Jahr – Kalenderblatt 53 Extra övningar/repetitionsövningar  54 Kopieringsunderlag – övningar i huvudboken  68 Manus till hörövningar Hör mal  85 Checklistor vid skriftlig produktion 108 Skriftlig produktion – struktur och innehåll 108 Checklista för grammatik 108 Kom-ihåg-lista 109 Kamratbedömning 110 Några tankar om kamratbedömning 110 Kamratbedömning vid skriftlig produktion 110 Provbank med läxförhör och tester 111 Beskrivning av provbanken 111 Läxförhör med ord och fraser (med facit) 112 Jag kan-tester 145 Tester av olika färdigheter 154 Test av vokabulär (med facit) 155 Test av grammatisk färdighet (med facit) 172 Test av hörförståelse (med facit) 189 Manus till hörtester 199 Test av muntlig färdighet 207 Test av skriftlig färdighet 217 Test av läsförståelse (med facit) 224 LIEBER DEUTSCH 2 2.0 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB Får kopieras 4 Presentation av Lieber Deutsch VÄLKOM M E N TI LL LIEBER DEUTSCH 2 2.0 Målgrupp Lieber Deutsch 2 2.0 är ett läromedel för Tyska 2. Det är en ny, omarbetad upp­ laga av Lieber Deutsch 2. Målgruppen för Lieber Deutsch 2 2.0 är elever i gymnasieskolan och vuxenut- bildningen. Materialet kan även användas i nybörjarundervisningen på folk- högskolor, studieförbund och universitet. Ny upplaga I den nya upplagan har vi behållit den omtyckta kärnan med tematiska kapitel, stöd för kommunikation, många dialoger, roliga spel och projektarbetsförslag. Vi har samtidigt moderniserat och fräschat upp texter, övningar, layout och bilder. Flera texter är t.ex. utbytta mot nya texter med ett modernare innehåll och ordförråd. Lieber Deutsch 2 2.0 är anpassad till GY11. Genom inspirerande texter och övningar får eleverna arbeta igenom det centrala innehållet i kursen på ett omväxlande och intressant sätt. Vad gäller förmågan reception finns i Lieber Deutsch 2 2.0 rikligt med olika texttyper vad gäller äm

Recently converted files (publicly available):