• Document: Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Mozgásszervi betegségek, prevalenciájuk Magyarországon, a fizioterápia szerepe gyógyításukban Dr. Papp Miklós Kiss ...
  • Size: 999.36 KB
  • Uploaded: 2020-10-17 21:26:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Mozgásszervi betegségek, prevalenciájuk Magyarországon, a fizioterápia szerepe gyógyításukban Dr. Papp Miklós Kiss Alexandra 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Témaválasztás indoklása 4 1.2. A kutatás módszere 5 2. Szakirodalmi áttekintés 6 2.1. Mozgásszervi betegségekről általánosságban 6 2.2. A mozgásszervi betegségek legfőbb rizikófaktorai 7 2.2.1. Életmód, munka és a fizikai igénybevétel 7 2.2.2. A hideg és nyirkos időjárás 8 2.2.3. Túlsúly és táplálkozás 8 2.3. Fontosabb mozgásszervi betegségek, panaszok 9 2.3.1. Ízületi kopás 9 2.3.2. A gerincoszlop és rendellenességei 10 2.3.3. Osteoporosis 11 2.3.4. Rheumatoid arthritis 13 2.4. A fizioterápia és jelentősége a mozgásszervi betegségek kezelésében 14 2.4.1. Fizioterápiás gyógymódok osztályozása 15 2 2.4.2. Gerincbetegségek fizioterápiája – fokozott háti kyphosis, scoliosis 16 2.4.3. Arthrosis fizioterápiája 17 2.4.4. Rheumatoid arthritis fizioterápiája 17 2.4.5. Osteoporosis fizioterápiája 18 3. Anyag és módszer 19 4. Eredmények 20 4.1. Seropositiv és egyéb rheumatoid arthritis 20 4.2. Deformáló hátgerinc-elváltozások 23 4.3. A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei (Osteoporosis) 26 4.4. Eredmények megbeszélése 29 5. Összefoglalás, következtetések 36 6. Irodalomjegyzék 37 3 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témája a mozgásszervi megbetegedések, e betegségek magyarországi prevalenciája régiókra bontva, valamint a fizioterápia jelentősége ezen betegségek kezelése során. A dolgozat két fő részből áll: a szakirodalmi áttekintésből, amely a különböző mozgásrendszert érintő megbetegedéseket, valamint a fizioterápiás kezeléseket összegzi, illetve az általam végzett elemző munkából, mely a betegségek előfordulására terjed ki. A dolgozat első, elméleti részében a lakosságot érintő különféle mozgásszervi betegségekre térek ki, valamint feltárom e betegségek lehetséges okait. Úgy gondolom ez azért rendkívül fontos, mivel a mozgásrendszert érintő megbetegedések korunk népbetegségének számítanak, jelentősen rombolva a lakosság életminőségét. Az elméleti részben kitérek a különböző fizioterápiás kezelésekre, mely kezeléseket ajánlatos alkalmazni az említett betegségek gyógyítása, kezelése során. Témaválasztásom egyik fő indoka, hogy nyári szakmai gyakorlatomat egy fizioterápiás osztályon töltöttem, ezáltal is betekintést nyerhettem a folyamatokba, és úgy gondolom, hogy számos lehetőséget rejt magában ez a szakterület, amire fontos lenne felhívni a betegek figyelmét, mivel jelentősen javíthatják e kezelések az életminőségüket. Kutatásom során megvizsgálom a Magyarországon előforduló különböző mozgásszervi megbetegedéseket az ország egyes régióira bontva, nemek közti eloszlás szerint a háziorvosokhoz bejelentkezett 19 éves és annál idősebb betegek körében. Ehhez a Központi Statisztikai Hivatal 1999 és 2011 között összegyűjtött adatait használom. Vizsgálatom célja a mozgásszervi megbetegedések gyakoriságának feltárása, régiók, valamint nemek közötti összehasonlítása, ezek alapján a betegség magyarországi helyzetének felderítése. 4 1.2. A kutatás módszere Kutatásom összehasonlító elemzés, a mozgásszervi megbetegedések előfordulásának évekre bontott összehasonlítása az egyes régiókban nemek közti eloszlás szerint a háziorvosokhoz bejelentkezett 19 éves és annál idősebb betegek körében. Ezek a régiók a következők: 1. Közép-Magyarország  Budapest, Pest megye 2. Közép-Dunántúl  Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 3. Nyugat-Dunánt

Recently converted files (publicly available):