• Document: Уроки каліграфії 4 клас
  • Size: 863.34 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 09:52:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ Дюдюнова Т.А. Уроки каліграфії 4 клас Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 811.161.2:371.32 ББК 74.268.1 Укр Д 95 Рецензенти: методист відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації Кіровоградської області О.А. Іващенко вчитель вищої категорії Олександрівського НВК №2 Л.М. Дубинюк Серію «Бібліотека вчителя» засновано 2007 року Дюдюнова Т.А. Д 95 Уроки каліграфії : 4 кл. / Т.А. Дюдюнова. — Тер- нопіль : Нав­чальна книга — Богдан, 2016. — 96 с. — (Серія «Бібліотека вчителя»). ISBN 978-966-10-1765-7 (серія) ISBN 978-966-10-4301-4 у посібнику вміщено розробки уроків з каліграфії для 4 класу. Поданий матеріал містить вправи та завдання, спря­ мовані на вдосконалення каліграфічних навичок, формуван- ня правильного, грамотного і швидкого письма. Пропону- ються різноманітні вправи та цікаві завдання, що допоможуть розвинути увагу, спостережливість і мислення. Посібник пов’язаний із зошитом для каліграфії (Зошит з каліграфії : 4 кл. / Т.А. Дюдюнова. — Тернопіль: Навчальна кни­га — Богдан, 2016). Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних нав­чальних закладів. УДК 811.161.2:371.32 ББК 74.268.1 Укр Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва ISBN 978-966-10-1765-7 (серія) ISBN 978-966-10-4301-4 © Навчальна книга — Богдан, 2016 Орієнтовне тематичне планування уроків каліграфії 35 годин (1 година на тиждень) Державні вимоги № Дата за Тема уроку до рівня загальноосвітньої уроку планом підготовки учнів І семестр 1. Аналіз графічних засобів у писемному мовленні. По- Повторення будова речень, різних за метою висловлювання. Скла- Учень (учениця): дання розповіді з елементами опису. знає алфавіт, назви осно- 2. Культура оформлення письмової роботи. Письмо ос­ вних та додаткових еле- новних та додаткових елементів літер українського ал- ментів літер українського фавіту. Складання казки за скоромовкою. алфавіту, цифр 0-9; порівнює рукописні і дру- 3. Письмо основних та додаткових елементів літер укра- ковані тексти; їнського алфавіту. Вправи на порівняння друкованих списує з рукописного і текстів. Складання казки за початком та кінцівкою. дру

Recently converted files (publicly available):