• Document: Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN
  • Size: 1.11 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 10:22:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G P 2 et mi . ru P 7 V. C 6 20 tei ep ec R Handleiding ontruimingsplannen Brandweer Maarssen INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 7 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 7 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 8 6 Stroomschema alarmering 8 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 8 8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 8 9 Taken receptie/portier (of daar waar de melding binnen komt) 9 10 Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening) 9 11 Taken bedrijfshulpverlener 9 12 Taken ontruimingsploeg 9 13 Taken directeur/directie 9 14 Tekeningen 9 15 Verklaringen van symbolen 10 16 Logboek ontruimingsplan 10 Bijlagen: 1. Wat te doen bij …… 2. Pictogrammen ontruimingsplan 3. ontruimingsfasen 4. Voorbeeld voor een ontruimingsplan Pagina 2 van 28 Handleiding ontruimingsplannen Brandweer Maarssen VOORWOORD Aan u is een gebruiksvergunning verleend. Eén van de vergunningsvoorwaarden is dat er binnen 6 maanden een ontruimingplan en/of een brandveiligheidsinstructie personeel van uw bouwwerk/instelling bij de brandweer Maarssen ter goedkeuring moet worden aangeboden. Voor u ligt een handleiding ontruimingsplan/brandveiligheidsinstructie die u kunt gebruiken om een dergelijk plan op te stellen. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat in een gebouw brand ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van de grote rook- en hitteontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Daarnaast kan het ontruimingsplan een aantal tekeningen bevatten waarop onder meer de vluchtwegen zijn vermeld die de in het gebouw aanwezige personen moeten volgen. In deze handleiding volgt een algemene beschrijving van een ontruimingsplan. Zo worden de specifieke eisen van de brandweer, het indelen van tekeningen en een aantal standaardbegrippen uitgelegd. Ook wordt aangegeven hoe uw organisatie geïnstrueerd kan worden om tot een zo efficiënt mogelijk ontruimingsplan te komen. Verder treft u in deze handleiding een model ontruimingsplan aan en een voorbeeld ontruimingsplan. Overigens dient te worden opgemerkt dat waar "hij” staat, “hij/zij” gelezen moet worden. Als er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u voor verdere informatie terecht bij de afdeling preventie van de brandweer Maarssen, telefoon 03146-561630 (tijdens kantooruren). In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. In deze handleiding behandelen wij achtereenvolgens de diverse punten waarop u moet letten wanneer u een ontruimingsplan gaat samenstellen. Daarover zijn namelijk een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Norm, NTA 8112 deel 1 t/m 9 waarin regels voor diverse soorten gebouwen worden gegeven. De NTA 8112 bestaat uit de volgende delen: NTA 8112-1 deel 1; Kantoorgebouwen NTA 8112-2 deel 2; Onderwijsgebouwen NTA 8112-3 deel 3; Kinderopvanggeb

Recently converted files (publicly available):