• Document: GRAŢIELA SION PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
  • Size: 2.34 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 12:42:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GRAŢIELA SION PSIHOLOGIA VÂRSTELOR Universitatea SPIRU HARET Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SION, GRAŢIELA Psihologia vârstelor / Graţiela Sion, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003 Bibliogr. 256 p.; 20,5 cm. ISBN 973-582-682-8 159.9 © Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003 ISBN 973-582-682-8 Redactor: Maria CERNEA Tehnoredactor: Florentina STEMATE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 19.05.2003; Coli tipar: 16 Format: 16/61 x 86 Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel.: 410 43 80; Fax. 410 43 80; www.spiruharet.ro Universitatea SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE GRAŢIELA SION PSIHOLOGIA VÂRSTELOR EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2003 Universitatea SPIRU HARET Cuvânt înainte Lucrarea prezentă se adresează în primul rând studenţilor care studiază psihologia, sociologia sau pedagogia precum şi tuturor celor care prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale sunt interesaţi de domeniul psihologiei vârstelor. Lucrarea este un studiu de iniţiere în domeniul psihologiei vârstelor şi este scrisă într- o manieră pe care o apreciem ca fiind accesibilă ea fiind concepută şi structurată în forma unui curs universitar. Scopul lucrării este acela de a introduce pe cititor în domeniu prin prezentarea noţiunilor fundamentale, de a oferi o viziune contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi de a deschide drumul studierii aprofundate atât în domeniu cât şi în domeniile conexe. Psihologia vârstelor este pe de o parte o arie ştiinţifică relativ nouă de la care se aşteaptă încă multe răspunsuri, iar pe de altă parte, se constituie ca un spaţiu de suport pentru alte domenii acoperind o plajă extinsă de referinţe: de la psihologia educaţiei până la psihoterapie. Prezentată sub forma a 13 capitole, lucrarea debutează cu prezentarea principalelor teorii care fundamentează domeniul, teorii care se regăsesc punctual în studiul dezvoltării pe vârste din interiorul celorlalte capitole. Această manieră de abordare, permite compararea punctelor de vedere teoretice şi o viziune integrată asupra dezvoltării umane. Alături de dezvoltarea pe coordonatele de vârstă, lucrarea cuprinde şi o abordare secvenţială pe procese, acolo unde perioada respectivă de vârstă se impune o tratare mai extinsă. În acest scop am dezvoltat problematica limbajului, a moralităţii, a gândirii şi inteligenţei precum şi problematica învăţării. Familia, ca mediu primar al socializării copilului, face de asemenea, obiectul unui capitol separat, cu o specială privire asupra acelor elemente care influenţează creşterea, îngrijirea şi educaţia copilului. Aprofundarea problematicii legate de contextul familial al dezvoltării are de asemenea, rostul de a accentua asupra extinderii studiului de la dezvoltarea copilului şi adolescentului la ideea dezvoltării omului în context familial, cunoscut fiind faptul că mediul familial are o importanţă revelatoare pentru toate etapele de vârstă. Se înţelege că, în cadrul limitat al acestei lucrări nu poate fi acoperită integral tematica extrem de vastă a psihologiei dezvoltării; sperăm însă în posibilităţile de completare a cursului, atât cu extinderi teoretice, cât şi cu studii aplicate fapt care constituie şi obiectivul nostru de perspectivă. Graţiela Sion, Bucureşti, 2003. Universitatea SPIRU HARET CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE ………………………………………………... 9 Cap. I. CADRE TEORETICE GENERALE 1.1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 11 1.1.1. Debutul studiilor despre copil …………………….. 17 1.2. Teorii ale dezvoltării ……………………………………. 19 1.2.1. Behaviorismul …………………………………….. 19 1.2.2. Teoria învăţării sociale ……………………………. 21 1.2.3. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J.Piaget ………………………………………. 23 1.2.4. Teoria procesării informaţiei şi relevanţa ei pentru dezvoltare …………………………………………. 25 1.2.5. Abordările etologice cu privire la dezvoltare …….. 27 1.2.6. Abordările p

Recently converted files (publicly available):