• Document: 1 ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН
  • Size: 444.36 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 19:17:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

М.І. Майхрук, О.В. Швець Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників Практикум Частина 1 ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 613.954 ББК 51.204.0 М12 Рецензенти: доктор біологічних наук, професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», професор кафедри соціальної роботи інституту соціальних технологій Ільєнко М.М. вчитель вищої категорії, старший вчитель Походжай Н.О. Майхрук М.І. М12 Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників. Практикум. Частина 1 / М.І. Майхрук, О.В. Швець — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 232 с. ISBN 978-966-10-3567-5 Пропонований навчально-методичний посібник розкриває актуальні на сучасному етапі розвитку суспільства питання валеологічної освіти дошкільнят у поєднанні з ви- користанням здоров’язберігаючих технологій у дошкільних закладах України. Мета видання — допомогти студентам спеціальності «Дошкільна освіта» в проце- сі їхньої підготовки до семінарських та практичних занять із курсів «Теорія та техно- логія валеологічної освіти дошкільників» та «Валеологія в системі дошкільної освіти». Подані теоретичні відомості та орієнтовні зразки практичних завдань до кожної з пе- редбачених тем доповнені цікавими та змістовними рубриками, а також питаннями та завданнями для самостійної роботи, самоконтролю. Уміщений список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів для більш детального їх опрацювання. Для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», вихователів, учителів початко- вих класів, батьків дітей дошкільного віку та викладачів курсів валеологічного спря- мування. УДК 613.954 ББК 51.204.0 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина даного видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва ISBN 978-966-10-3567-5 © Навчальна книга — Богдан, 2015 Зміст Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Валеологія як наука: сучасний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Розділ 1. Остеохондроз і його прояви у дітей дошкільного віку Поняття остеохондрозу: його характеристика, причини виникнення. . . . . . . . . . . . . . 14 Стадії остеохондрозу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Види остеохондрозу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):