• Document: Michał Rożek. Przewodnik po zabytkach Krakowa. Urbs celeberrima
  • Size: 564.5 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 19:11:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Michał Rożek Przewodnik po zabytkach Krakowa Urbs celeberrima Wydawnictwo WAM Kraków 2010 © Wydawnictwo WAM, 2010 Redakcja Halina Baszak-Jaroń Korekta Dariusz Godoś Projekt okładki, ilustracje, opracowanie graficzne Tomasz Prażuch Łamanie Wojciech Prażuch ISBN 978-83-7505-661-7 Wydanie drugie, uaktualnione WYDAWNICTWO WAM ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003 e-mail: wam@wydawnictwowam.pl www.wydawnictwowam.pl DZIAŁ HANDLOWY tel. 12 62 93 254-256 • faks 12 43 03 210 e-mail: handel@wydawnictwowam.pl KSIĘGARNIA INTERNETOWA tel. 12 62 93 260, 12 62 93 446-447 faks 12 62 93 261 e.wydawnictwowam.pl Druk i oprawa: Spis treści Słowo od autora ............................................................................. 9 Poznajemy Kleparz i Biskupie ........................................................ 13 Planty ........................................................................................... 41 Barbakan i mury floriańskie ............................................................ 55 Lokacyjne miasto i Okół ................................................................ 67 Wawel ....................................................................................... 299 Stradom ..................................................................................... 361 Kazimierz ................................................................................... 377 Jurydyki Wesoła i Lubicz ............................................................. 423 Piasek (Garbary) – Retoryka – Smoleńsk – Groble ...................... 453 Zwierzyniec ............................................................................... 483 Bielany – Las Wolski – Wola Justowska ....................................... 497 Aleje Trzech Wieszczów – Park Jordana – Błonia – Park Krakowski – Łobzów – Bronowice – Krowodrza .............. 511 Prądnik Biały – Prądnik Czerwony ............................................... 533 Mogiła – Nowa Huta .................................................................. 541 Podgórze ................................................................................... 561 Zamiast posłowia kilka zdań o bibliografii Krakowa ....................... 587 Indeks osób ................................................................................ 589 Słowo od autora Kraków, ongiś stolica Królestwa Polskiego, wsławiony historycznymi momentami, bogatą kulturą religijną. Miasto symbol – sanktuarium życia narodowego. Kraków w sposób szczególny wyraża tożsamość narodu polskiego i stąd właśnie bierze się jego znaczenie w kulturze narodowej, ten niezwykły monument historyczny skupia bowiem wszystkie epoki artystyczne, które właśnie tutaj ujawniły się w nie- spotykany nigdzie sposób. Kraków to także miasto najstarszego w Polsce uniwersytetu, Mikołaja Kopernika i papieża Jana Pawła II. Niegdyś siedziba królów, miejsce ich koronacji i wiecznego spoczyn- ku. Zwornik dziejów ojczystych. Kraków już od schyłku X stulecia był silnie związany z kulturą euro- pejską, a liczne wątki tych powiązań dzięki analizie porównawczej weszły na karty niniejszej pracy. Śmiało możemy to szczególne pol- skie miasto potraktować również jak pars pro toto kultury europej- skiej. Od średniowiecza przenosili się do Krakowa artyści m.in. z Ita- lii, Niemiec, Francji, Czech, Flandrii czy Holandii. Miasto zawsze otwarte było na europejską kulturę i sztukę. To tutaj przenikały się i stapiały prądy i kierunki artystyczne, tworząc mozaikę, niepowtarzalną w swoim kolorycie, wzbogacającą paletę barw sztuki europejskiej. Historia Kra- kowa poucza, że sztuka nie jest własnością jednego narodu czy pań- stwa: sztuka jest własnością uniwersalną. Można Kraków zwiedzać na dwa sposoby: w charakterze przygod- nego turysty i przez wiele tygodni, by dobrze poznać to królewskie miasto. Przy pierwszym sposobie zwiedzania wystarczy zwykły tury- styczny przewodnik – nieobciążony szczegółami ani analizami z za- kresu historii sztuki, ułatwiający percepcję zwiedzającemu. 10 SŁOWO OD AUTORA Natomiast drugi sposób zwiedzania wymaga obszernego przewod- nika – podręcznika, umożliwiającego odkrywanie etapami zabytków Krakowa. Ten przewodnik po najpiękniejszym z miast ma umożliwić każdemu wnikliwe poznanie Krakowa, ale nie jest to w żadnej mierze klasycz- ny przewodnik turystyczny. Adresowany jest do miłośników podwa- welskiego grodu, miłośników sztuki, studentów wydziałów i kierun- ków humanistycznych wszelkiego typu uczelni. Autor dał wierne opisanie poszczególnych zabytków Krakowa, aczkolwiek nie jest to opis właściwy katalogom zabytków, które służą ewidencji dó

Recently converted files (publicly available):