• Document: (kmol K) 300 9,341 6,
  • Size: 1.66 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 12:54:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

D E R S N OT L A R I M u s t a f a E Y R İ B OY U N Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009 ii Yanma Ders Notları NOTLAR:  Değişik kaynaklardan derlenmiştir. Metin içinde ancak çok özel kaynaklara değinilmiştir. Bunların dışında kullanılan kaynaklar, notların sonunda “Değinilen Kaynaklar” başlığı altında gösterilmiştir. Okuyucu bu kaynaklardan daha geniş bilgiye ulaşabilir.  Bu ders notlarında ondalık ayraç olarak nokta (.), binlik ayraç oalrak vigül (,) kullanılmıştır: o Örnek: 1/2 = 0.5 o 1/3 = 0.333 T h u so K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol·K) 300 9,341 6,939 213.915 Bu tabloda, T = 300 K için h = 9341 kJ/kmol s o  213.92 kJ/(kmol·K) alınabilir. CO2’in mol kütlesi: M CO2  44.01 kg/kmol CO2’in standart oluşum entalpisi h fo  393,520 kJ/kmol BAZI SABİTLER: Evrensel gaz sabiti : Ru = 8.314 [kJ/(kmol·K)] Ru = 8.314 [kPa·m3/(kmol·K)] Gaz sabiti : R = Ru / M [kJ/(kg·K)] veya [kPa·m3/(kg·K)] YAZARKEN! Birimlerin yazılışı uluslar arası standartlarca belirtildiği şekildedir. Örnek: Kilogram : kg (Kg yanlış) Miliwatt : mW (MW yanlış. Dikkat! 1 MW = 109 mW) Kilojoule : kJ (kj veya KJ yanlış) Bir isme atfedilen birimler açık olarak yazılacak ise baş haefi küçük olmalıdır: Örnek: Joule (isim) birim olarak kullanıldığında; J ya da joule (Joule yanlış) Watt (isim) birim olarak kullanıldığında; W ya da watt (Watt yanlış) Mustafa Eyriboyun ZKÜ Yanma Ders Notları iii İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...................................................................................................................................... 1 2 GAZ KARIŞIMLARI ............................................................................................................ 3 2.1 Gaz Karışımları için Temel Tanımlar ..................................................................... 3 2.2 Bir gaz karışımının P-v-T davranışı......................................................................... 5 2.3 Gaz karışımlarının özelikleri ................................................................................... 6 3 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI ............................................................................................. 7 3.1 Kuru Hava ve Nemli Hava ..................................................................................... 7 3.2 Özgül Nem ve Bağıl Nem ....................................................................................... 8 3.3 Yanma Denkleminde Nemli Havanın Kullanılması ............................................... 9 3.4 Çiğ Noktası Sıcaklığı ............................................................................................ 10 4 YAKITLAR............................................................................................................................... 4.1 Yakıtların Özellikleri ................................................................................................. 4.2 Gaz yakıtlar................................................................................................................. 4.2.1 Doğal Gaz ................................................................................................... 4.2.2 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ................................................................ 4.3 Sıvı Yakıtlar................................................................................................................ 4.4 Katı yakıtlar ................................................................................................................ 5 KİMYASAL TEPKİMELER .................................................................................................... 5.1 Yanma ........................................................................................................................ 5.1 Teorik ve Gerçek Yanma İşlemleri............................................................................. 5.2 Oluşum Entalpisi ve Yanma Entalpisi........................................................................

Recently converted files (publicly available):