• Document: Del 1 Ordklasser. ADVERB... 2 Måtesadverb... 3 Tidsadverb... 4 Stadadverb... 5 Gradsadverb... 7 Setningsadverb... 8 Gradbøying...
  • Size: 216.92 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 19:04:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Del 1 Ordklasser Adverb ADVERB ......................................................................................................................... 2 Måtesadverb .......................................................................................................... 3 Tidsadverb ............................................................................................................. 4 Stadadverb ............................................................................................................ 5 Gradsadverb .......................................................................................................... 7 Setningsadverb ..................................................................................................... 8 Gradbøying .......................................................................................................... 10 1 Del 1 Ordklasser Adverb ADVERB Adverba fortel korleis, når og kvar noko skjer. Dei kan stå til eit verb og fortelje om ei handling. Dei kan stå til eit adjektiv eller anna adverb. Nokre adverb står til heile setningar. Carmen dansar vakkert. (til verbet dansar) Carmen dansar svært vakkert. (til adverbet vakkert) Dansen hennar er veldig vakker. (til adjektivet vakker) Carmen dansar heldigvis ofte. (til heile setninga) Vi kan dele inn adverba i grupper etter kva funksjon dei har: Adverbet fortel: Måtesadverb: Carmen dansar vakkert! (korleis ho dansar) Tidsadverb: Carmen dansar ofte. (når ho dansar) Stadadverb: Carmen dansar ute. (kvar ho dansar) Gradsadverb: Carmen dansar svært ofte. (kor ofte ho dansar) Setningsadverb: Carmen dansar heldigvis ofte! (at vi er glade for det) 2 Del 1 Ordklasser Adverb Måtesadverb Måtesadverba står til eit verb og fortel om korleis ei handling blir utført. Desse adverba har oftast den same forma som adjektiva i inkjekjønn: Carmen dansar vakkert! Luisa ropte høgt. Barna oppførte seg høfleg. Merk! Adjektivet fortel korleis Carmen er: Carmen er vakker. Adverbet fortel korleis ho dansar: Carmen dansar vakkert. 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv ________________________________________. Maten luktar godt. Søpla luktar ______________________________________. Han spurde høfleg. Ho svarte ________________________________________. Leo gjekk seint. Luisa gjekk ______________________________________. Jentene speler godt. Gutane speler ____________________________________. Arne snakkar høgt. Carmen snakkar __________________________________. Kaka smaker nydeleg. Dette smaker _____________________________________. Jenta svarer sint. Guten svarer _____________________________________. 2 Lag setningar der du bruker desse adverba: langsamt, høfleg, pent, godt, nydeleg, sint, roleg ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3 Del 1 Ordklasser Adverb 3 Set inn adjektiv eller adverb. fin/fint Carmen er ei ______________ dame. Ho har alltid på seg _________ klede og eit ___________ sjal. Ho syng _______________ også. god/godt Ostekaka du har laga, er ______________. Sjokoladekaka smaker også ___________. Alle kakene smaker ______________. pen/pent Carmen ser ein ___________ kjole i butikken. Arne synest også ho er ____________. Carmen liker å kle seg ______. hyggeleg/hyggeleg Naboane våre er ____________________. Det er __________ å besøkje dei. Ungdomane oppfører seg _____________ mot dei gamle. morosam/morosamt Leo skriv _____________. Carmen og Arne ler av den _____________ forteljinga. Leo er ein ______

Recently converted files (publicly available):