• Document: Handleiding BMW Motorrad communicatiesysteem
  • Size: 398.56 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 18:17:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Handleiding BMW Motorrad communicatiesysteem BMW Motorrad BMW maakt rijden geweldig Voertuig-/dealergegevens Voertuiggegevens Dealergegevens Model Contactpersoon in de werkplaats Voertuigidentificatienummer Mevrouw/de heer Kleurnummer Telefoonnummer Afgiftedatum kentekenbewijs deel 1 Kenteken Dealeradres/telefoon (firmastempel) Welkom bij BMW Suggesties en opmerkingen Voor alle vragen met betrek- Wij zijn blij dat u voor een mo- king tot uw motorfiets staat uw torfiets van BMW Motorrad hebt BMW Motorrad Partner u op elk gekozen en begroeten u in de moment graag met raad en daad kring van BMW-rijders/rijdsters. ter zijde. Maakt u zich vertrouwd met uw nieuwe motorfiets, zodat u zich Veel plezier met uw BMW en zeker en veilig in het verkeer kunt goede en vooral veilige ritten bewegen. worden u toegewenst door Over deze handleiding BMW Motorrad. Lees deze handleiding voordat u uw nieuwe BMW start. Hierin vindt u alle belangrijke informa- tie m.b.t. de bediening van uw BMWen het gebruik van al zijn technische mogelijkheden. Hij bevat tevens informatie over service en onderhoud met het oog op de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid alsmede advie- zen om de restwaarde van uw motorfiets zo hoog mogelijk te houden. 76 01 7 723 987 *76017723987* *76017723987* *76017723987* Inhoud Maak eveneens gebruik van het Communicatiesysteem in- Pairing van muziekapparaat trefwoordenregister achter in schakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 en helm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 deze handleiding, om een be- Communicatiesysteem uit- Pairing-invoeren wissen . . . . . 25 paald onderwerp snel te kunnen schakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Spanningsvoorzie- vinden. Volume instellen . . . . . . . . . . . . 11 ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 Algemene aanwijzin- Verbinding van helm naar Onderhoud van de gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 helm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 accu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Verbinding van telefoon naar Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . 28 Afkortingen en symbolen . . . . . 4 helm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Laadtoestandsaandui- BMW Motorrad Communica- Verbinding van navigatiesys- ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 tiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 teem naar helm . . . . . . . . . . . . . 14 Accu's opladen . . . . . . . . . . . . . . 29 Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Verbinding van muziekappa- 5 Technische gege- Opmerking m.b.t. de gezond- raat naar helm . . . . . . . . . . . . . . . 15 vens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 heid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Verbinding van telefoon, na- Radiografische verbin- Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . 6 vigatiesysteem en helm . . . . . 17 ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Actualiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Verbindingen met meerdere Accu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tec

Recently converted files (publicly available):