• Document: UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η
  • Size: 618.59 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 20:34:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UM 360 Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 Manual Περιεχόμενα Περιεχόμενα ....................................................................................................................... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας................................................................................................ 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας......................................................................................... 2 3. Εισαγωγή .................................................................................................................... 2 4. Κεντρικό Μενού ......................................................................................................... 3 4.1 Μουσική (Music) ....................................................................................................................... 3 4.2 Εγγραφή (Record) ..................................................................................................................... 5 4.3 Αναπαραγωγή ηχογράφησης (Replay) ..................................................................................... 5 4.4 Ραδιοφωνο FM........................................................................................................................... 6 4.5 Ρυθμίσεις Σύστήματος (System) .............................................................................................. 7 4.6 Τηλεφωνικός κατάλογος (Telephone book) ............................................................................. 8 4.7 Ανάγνωση κειμένου (Text) ........................................................................................................ 8 5. Σύνδεση με το PC....................................................................................................... 8 6. Αναβάθμιση Firmware............................................................................................... 9 7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά ......................................................................................... 10 8. Παράρτημα A: Λογισμικό Τηλεφωνικού Καταλόγου (Telephone Book Software).11 ________________________________________________________________________ MP3 Manual 1. Συμβουλές Ασφάλειας 1. Για την αποφυγή βλάβης λόγω διαρροής ή διάβρωσης, παρακαλώ απομακρύνετε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό χρονικό διάστημα. 2. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία καθώς επίσης και σε συνθήκες έντονης υγρασίας. 3. Το ‘’Hold Key’’ πρέπει να είναι στην θέση off πριν τη χρήση. 4. Για την αποφυγή γδαρσίματος, ξεφλουδίσματος της μπαταρίας ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης μην φέρνετε σε επαφή την συσκευή με αιχμηρά αντικείμενα. 5. Παρακαλώ αντικαταστήστε τις μπαταρίες στις πιο κάτω περιπτώσεις: a. Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο ή αναβοσβήνει. b. Η συσκευή ανάβει και σβήνει αυτόματα, ακόμα και μετά την επανεκκίνηση. c. Η συσκευή δεν αποκρίνεται παρόλο που η μπαταρία έχει επανατοποθετηθεί. 6. Για την αποφυγή βλάβης λόγω στατικού ηλεκτρισμού, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε πολύ ξηρές περιβαλλοντικές συνθήκες. 7. Για την αποφυγή λάθους του συστήματος ή κακής λειτουργίας, μην αποσυνδέετε την συσκευή απότομα κατά τη διάρκεια φορμαρίσματος ή όταν ανεβάζετε ή κατεβάζετε δεδομένα ή μουσική. 8. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή αρχείων κλπ. 2. Περιεχόμενα συσκευασίας • Ακουστικά • Καλώδιο USB • CD με λογισμικό και Windows 98 drivers • 1 μπαταρία AAA 9 7 6 5 • Εγχειρίδιο Χρήστη /

Recently converted files (publicly available):