• Document: doporučení pro pokládku
  • Size: 3.61 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 06:19:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

doporučení pro pokládku proČ volIT znaČku BEST ... nadčasová kvalita a vysoká estetická hodnota snadná rozebíratelnost dlažeb, možnost jejich opětovného použití, snížení provozních nákladů zajištění přirozeného odtoku srážkových vod do podloží dlažba BEST je schopna reagovat na běžnou denní zátěž a na klimatické změny bez vnějšího mechanického poškození, pokud je realizována dle doporučeného postupu mrazuvzdornost, odolnost výrobků proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 20x vyšší odolnost dlažby proti povětrnostním vlivům než nařizují normy Eu impregnace dlažeb v barevném provedení, ochrana jejich povrchu před znečištěním záruka 20 let kvalita je náš postoj informace o firmě, OBSAH Informace o  firmě BEST, a.s., se v  roce 1990 stal zakladatelem odvětví zaměřeného na ucelené řešení venkovní a  zahradní architektury pomocí betonových prvků v  České republice. Je ve svém oboru nejprogresivnější firmou se 40% podílem na domácím trhu. obsah strana 3 10 KLÍČOVých DOPORUČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY strana 4 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH strana 5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA pOKLÁDKy DLAŽEB strana 10 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POKLÁDKY VELKOPLOŠNÝCH DLAŽEB strana 12 ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH strana 13 REALIZACE OBRUBNÍKŮ A  PALISÁD strana 15 realizace SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ strana 16 REALIZACE ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ strana 17 REALIZACE opěrných zdí strana 19 ROSTLINY VHODNÉ K  OSÁZENÍ TVAROVEK BEST strana 23 REALIZACE PLOTŮ a zídek strana 25 REALIZACE ZDiCÍCH PRVKŮ strana 26 KVALITA JE POSTOJ strana 27 DŮLEŽITÉ INFORMACE 2 infolinka BEST – 373 720 111,129 www.best.info best@best.info 10 klíčových doporučení před zahájením stavby 1. Žádná stavba není tak malá a levná, aby si nezasluhovala profesionální přístup. 2. Kvalitní betonové prvky venkovní architektury mají životnost desítky let. Věnujte proto dostatek času nejen volbě výrobce, ale i  samotnému výběru tvarového, barevného a povrchového provedení jednotlivých výrobků. 3. Pracujte vždy podle - třeba i velmi jednoduché - projektové dokumentace. Vyhnete se tak opakování a  opravování činností, zejména zemních a  bouracích prací, prováděných velmi drahými stroji a mechanismy. 4. Pro nadčasovou kvalitu dlážděné plochy je nezbytné správné stanovení skladby a tloušťky podkladních vrstev a jejich kvalitní, postupné hutnění po malých vrstvách. Jiné tajemství pro léta perfektně sloužící, rovné a nepropadající se plochy nehledejte ani doma, ani v zahraničí. 5. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, ploty, zdmi. Velmi doporučujeme při osazování obrubníků respektovat skladebné rozměry dlažby, ušetříte si tak pracné dokončování detailů. U  okrajů pak bude výsledná plocha působit čistě a elegantně. 6. Vyhledejte výrobce (resp. jejich výrobky), kteří nabízejí k  řešení detailů krajové i poloviční kameny. Nestandardní koncové detaily řešte profesionálním řezáním kamenů pilou na beton. Zásadně nepoužívejte betonové zálivky. Životnost betonové dlažby je několik generací, životnost betonové zálivky je maximálně jedno zimní období. 7. Neexistují případy - s výjimkou hygienicky odůvodněných - kdy by bylo potřebné klást dlažbu do ložní betonové směsi nebo používat cementové stabilizace v podkladních vrstvách. Pro zachování všech předností betonové dlažby, zejména pak pro její rozebíratelnost, je nezbytné dodržovat správné kladecí vrstvy. 8. Při provádění pokládky dbejte na dodržování rovnosti spár. Rovněž doporučujeme dláždit plochu odebíráním kamenů současně z více palet a vrstev. Předejdete tak kontrastu přechod

Recently converted files (publicly available):