• Document: PRODUKTIE & EVENEMENTEN SERVICE BV
  • Size: 69.45 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:21:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CAO voor HARTMAN PRODUKTIE & EVENEMENTEN SERVICE BV 1 april 2006 tot en met 31 maart 2008 PREAMBULE De ondergetekenden, te weten; 1. Hartman Produktie & Evenementen Service BV (Hartman P&E BV), gevestigd aan de Slinge 443 te (3085 ES) Rotterdam en de 2. Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV), gevestigd en kantoorhoudende aan de Strevelsweg 700/612 te (3083 AS) Rotterdam, ieder als partij ter andere zijde, zijn de volgende overeenkomst aangegaan. Rotterdam, 1 juli 2006 Hartman Produktie & Evenementen Service BV _________________________ J.A. Hartman directeur Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer _________________________ _________________________ M.A. Dolman G. Johannes voorzitter secretaris 1 INHOUDSOPGAVE Preambule 1 Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO 4 Artikel 4 Wijziging van de CAO tijdens de looptijd 4 Artikel 5 Rechtsopvolging van partijen 4 Artikel 6 Fusies en reorganisaties 4 Artikel 7 Verplichtingen van de werkgever 5 Artikel 8 Verplichtingen van de werknemer 5 Artikel 9 Arbeidsomstandigheden 5 Artikel 10 Veiligheid 5 Artikel 11 Arbeidsovereenkomsten 6 Artikel 12 Arbeids- en rusttijden 8 Artikel 13 Functie-indeling 8 Artikel 14 Loontabellen 11 Artikel 15 Loonstrook 11 Artikel 16 Vakantie en vakantiebijslag vaste werknemers 12 Artikel 17 Vakantie en vakantiebijslag oproepkrachten 12 Artikel 18 Extra vakantiedagen in verband met leeftijd en dienstverband 12 Artikel 19 Bijzonder verlof 13 Artikel 20 Organisatieverlof 13 Artikel 21 Ouderschapsverlof 14 Artikel 22 Adoptieverlof 14 Artikel 23 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 14 Artikel 24 Onbetaald verlof 15 Artikel 25 kortdurend zorgverlof 15 Artikel 26 Langdurend zorgverlof Artikel 27 Calamiteitenverlof 15 Artikel 27 Algemeen erkende feestdagen 16 Artikel 28 Toeslag eerste kerstdag en oudejaarsdag en nieuwjaarsdag 16 Artikel 29 Reiskosten en reisurenvergoeding 16 Artikel 30 Verblijfskostenvergoeding 16 Artikel 31 Spaarloonregeling 17 Artikel 32 Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 17 Artikel 33 Melding en uitkering bij ziekte en ongeval 17 Artikel 35 Scholing 18 Artikel 36 Jubileumuitkering 19 Artikel 37 Uitkering bij overlijden 19 Artikel 38 Kosten EHBO-diploma / diploma bedrijfshulpverlener 19 Artikel 39 Toetreding tot deze CAO 19 Artikel 40 Pensioenvoorziening 19 2 Artikel 1 WERKINGSSFEER 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op Hartman Produktie & Evenementenservice BV. Hartman Produktie & Evenementen Ser- vice BV verricht werkzaamheden met betrekking tot het leveren van: personeel in de tenten- tribune- en steigerbouw en het ondersteunen van con- certen; op- en afbouw van podia, geluid, licht, catering, het organiseren van be- drijfsfestiviteiten en evenementen alsmede het ondersteunen en verzorgen van product- en bedrijfspresentaties. 2. De werkzaamheden richten zich tot de evenementenorganisatoren, haar toeleveranciers en locatiebeheerders. 3. De evenementenbranche waarin Hartman Produktie & Evenementen Service BV actief is, kenmerkt zich door kortlopende projecten, seizoensinvloeden, avond- en wee

Recently converted files (publicly available):