• Document: EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI
  • Size: 3.04 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 10:59:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı : .........................................................................…................ Okulu : .........................................................................…................ Sınıfı : .........................................................................…................ Öğrenci Numarası : .........................................................................…................ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden durumunuzu kontrol ediniz. 2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 80, sınav süreniz 90 dakikadır. 3. Sınavın ilk ve son 30 dakikasında dışarı çıkılmayacaktır. 4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 5. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz. 6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, ikili veya toplu kopya tespiti ve başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 8. Sınav puanınızın hesaplanmasında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Doğruluğundan emin olmadığınız sorular için işaretleme yapmayınız. 9. Sınav bitiminde cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ. www.ELULNLPNWU SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 1. Bu testte 80 soru vardır. 2. Bu test için ayrılan süre 90 dakikadır. 1. Peygamber Efendimize (s.a.s) ri- 5. Efendimize ilk vahiy geldiğinde eşi salet (peygamberlik) görevi veril- Hz Hatice bu olayı danışmak için bir meden önce Kâbe’nin hizmetlerini akrabasına gitmiş ve o da efendimize hangi peygamber soyundan gelen- gelenin daha önce Hz İsa’ya ve diğer ler yerine getiriyordu? Peygamberlere gelen Cebrail oldu- ğunu söylemişti. A) Hz. İsa (as) Bu kişi kimdir? B) Hz. Yahya (as) A) Ebu Talib C) Hz. İsmail (as) B) Varak bin Nevfel D) Hz. Musa (as) C) Hz. Ebubekir D) Abdulmuttalib 2. Savaşta askere komuta etme göre- vine ne denir? A) Hicabe B) Sikaye 6. Peygamber Efendimiz (s.a.s) namaz kılmayı ilk olarak kime öğretmiştir? C) Kıyade D) Nedve A) Hz. Aişe annemiz B) Hz. Ebubekir efendimiz 3. Peygamber Efendimizin (s.a.s) “İs- C) Hz. Hatice annemiz lam’da da böyle bir cemiyete çağrıl- sam, yine gelirim” dediği topluluk D) Hz. Ali efendimiz hangisidir? A) eşhur’i Hurum B) Ficar savaları C) Darun nedve 7. Peygamber Efendimize (s.a.s) ilk

Recently converted files (publicly available):