• Document: TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
  • Size: 539.85 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 13:54:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1- …….. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az Kısa Devre ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir? 2- …………, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan Sigorta cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlardır. Noktalı kısma ne gelmelidir? 3- Elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine Topraklama karşı gövdelerinin bir iletkenle toprağa gömülü vaziyetteki "………….." sistemine bağlanması yöntemidir. Noktalı kısma ne gelmelidir? 4- El takımları nelerdir? Tornavida, kontrol kalemi, pense, yan keski, karga burun 5- Kontrol kalemi Şekildeki el takımının adı nedir? 6- Pense Şekildeki el takımının adı nedir? 7- Kargaburun Şekildeki el takımının adı nedir? 8- Yankeski Şekildeki el takımının adı nedir? 9- Devrede enerji ve kaçak olup olmadığı ve cihaz kontrolü gibi Kontrol kalemi işlemler yapıldığı el takımının adı nedir? 10- Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını Yalıtkan ancak güçlükle geçirebilen maddelere ne ad verilir? 11- Elektrik enerjisini özellikleri nelerdir? Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır, Verimi yüksektir, Elektrik enerjisi sayısız bir çok parçaya ayrılarak kullanılabilir. Elektrik enerjisi bulunduğu yerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini hızla yükseltir 13- Birim zamandaki elektrik enerjisi ne ile tanımlanır? Elektrik gücü 14- 100 W’lık lamba günde 2 saat yandığında ayda ne kadar W=P x t =100 x 2= 200 Ws (Günde Harcanan Enerji) enerji harcar ? 200 x 30 (Gün) = 6000 W = 6 KW (Ayda Harcanan Enerji) 15- 2000 W’lık bir ısıtıcı günde 5 saat çalıştırıldığında yılda ne W=P x t =2000 x 5= 10000 Ws (Günde Harcanan Enerji) kadar enerji harcar ? 10000 x 30 (Gün) = 30000 W = 30 KWa (Ayda Harcanan Enerji) 30 x 12 (Ay) = 360 KWs (Yılda Harcanan Enerji) 16- Elektriği ileten maddelere ne ad verilir? İletken 17- Elektrik akımının bir değere kadar iletmeyen bu değerden Yarı iletken sonra sonsuz küçük direnç göstererek elektriği ileten maddelere ne ad verilir? 18- Yalıtkan’a örnek veriniz? Cam, Tahta, Ebonit 19- İletkene örnek veriniz? Altın, Demir, Bakır, Nikel 20- Yarı iletkene örnek veriniz? Silisyum, Germanyum 21- Her hangi bir büyüklüğün kendi cinsinden tanımlı bir birimle Ölçme karşılaştırma işlemine ne ad verilir? 22- ……….ölçü aletleri ölçtükleri elektriksel büyüklüğün o andaki Gösteren değeri skalasından veya göstergesinden gösteren, başka bir ölçüme geçildiğinde eski değeri kaybedip yeni ölçüm değerini gösteren ölçü aletleridir. Noktalı kısma ne TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU gelmelidir? 23- ………… ölçü aletleri, ölçülen büyüklüğün değerini zamana Kaydedici bağlı olarak grafik kağıdı üzerine çizerek kayıt ederler. Noktalı kısma ne gelmelidir? 24- ……..ölçü aletleri, ölçtükleri elektriksel büyüklük değerini Toplayıcı zamana bağlı olarak toplarlar. Noktalı kısma ne gelmelidir? 25- Şekilde ki ölçü aleti hangi ölçü aleti türüne Toplayıcı ölçü aleti girmektedir? 26- Gösteren ölçü aleti Şekilde ki ölçü aletleri hangi ölçü aleti türüne girmektedir? 27- ……….. doğru

Recently converted files (publicly available):