• Document: Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indu...
  • Size: 979.89 KB
  • Uploaded: 2021-03-07 23:50:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne z indukcyjne z komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne z ze wzbudzeniem z reluktancyjne z histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie pierwotne połączone z siecią zasilającą (zwykle stojan) – poszczególne fazy umieszczone w żłobkach uzwojenie wtórne zwarte podczas pracy uzwojenia fazowe i rdzeń stojana indukują wirujące pole magnetyczne; prędkość wirowania n0 zależy od częstotliwości napięcia zasilającego f oraz liczby par biegunów uzwojenia p 60 × f n0 = Dla f = 50Hz: p p 1 2 3 4 6 N0[obr/min] 3000 1500 1000 750 500 Pole magnetyczne przy zasilaniu sinusoidalnym 1 faza – zmienne pole magnetyczne 2 fazy – 2 pola przesunięte o 120° (pole niesymetryczne) Wirujące pole magnetyczne 3 fazy – pola wszystkich faz (przesunięte co 120°) tworzą symetryczne wirujące pole magnetyczne Amplituda pola 1,5 razy większa od amplitudy jednej ze składowych Uzwojenia silników indukcyjnych maszyny trójfazowe – 3 pasma uzwojenia pierwotnego (gwiazda lub trójkąt) maszyny jednofazowe (do kilku kW) - układy uzwojeń (zwykle dwufazowe) z przesunięciem fazowym prądu (zasilanie jednej fazy uzwojenia przez kondensator lub dodatkowe uzwojenie zwarte) Wirnik klatkowy i pierścieniowy wirnik klatkowy (squirrel cage rotor) – brak styków mechanicznych wirnik pierścieniowy – uzwojenia prowadzone w podłużnych żłobkach, zwarte lub wyprowadzone przez pierścienie ślizgowe Wirnik klatkowy i pierścieniowy Strumień magnetyczny przecina pręt klatki wirnika. Wywołuje to przepływ prądu wzbudzenia Iw w klatce wirnika, co spowoduje powstanie siły F Indukcja magnetyczna w prętach klatki Następny biegun ma przeciwną polaryzację, powoduje to zmianę kierunku przepływu prądu. Ponieważ kierunek pola magnetycznego także się zmienia, kierunek działania siły F nie ulega zmianie. Siła elektromotoryczna w uzwojeniach wirnika powstaje gdy wirnik obraca się z prędkością inną niż prędkość wirowania pola magnetycznego (poślizg 2-4% przy obciążeniu znamionowym, bez obciążenia <1%). Sterowanie Zmiana szybkości obrotowej silnika: zmiana liczby par biegunów (silniki dwubiegowe) zmiana częstotliwości (dla zachowania momentu napędowego należy też zmieniać napięcie zasilania) zmiana poślizgu zmiana napięcia na stojanie (moment zmienia się proporcjonalnie do kwadratu napięcia) regulacja wirnika – włączenie rezystorów do uzwojeń rozruch silnika dużej mocy – przełączanie gwiazda-trójkąt (zmniejszanie obciążenia sieci przy rozruchu) wirniki dwuklatkowe i głebokożłobkowe – zjawisko wypierania prądu Charakterystyki mechaniczne Przy zmianie napięcia na stojanie (softstart) Przy zmianie rezystancji uzwojeń wirnika Charakterystyki mechaniczne Proporcjonalne zmiany napięcia i częstotliwości; (namagnesowanie silnika zależy od ilorazu U/f) Silniki synchroniczne podobna zasada działania i budowa trójfazowe uzwojenie stojana, wirujące pole magnetyczne wirnik z nawiniętym uzwojeniem, zasilanym ze źródła prądu stałego lub przemiennego wirnik cylindryczny wirnik z biegunami jawnymi (siły odśrodkowe!) wirnik z magnesami trwałymi Działanie silnika synchronicznego nieobciążony namagnesowany wirnik wiruje synchronicznie z „osią” pola magnetycznego siły w kierunkach promieniowych – zerowy moment obrotowy przyłożony moment hamujący nieznacznie opóźnia wirnik względem wirującego pola (w silnikach asynchronicznych zwiększał poślizg) – powstaje moment mechaniczny przeciwdziałający hamującemu zbyt duży moment hamujący (kąt między polem a wirnikiem powyżej 90°) spowoduje wypadnięcie z synchronizmu i zatrzymanie silnika Sterowanie silnikiem Silnik synchroniczny nie potrafi samoczynnie ruszać! Możliwości rozruchu: • dodatkowa maszyna • zwieranie uzwojeń wirnika (rozruch jak asynchroniczny) • przemiennik częstotliwości (falownik) Silniki reluktancyjne Silniki synchroniczne bez uzwojenia wirnika Wirnik jest asymetryczny magnetycznie, dąży do takiego położenia względem stojana, przy którym reluktancja byłaby jak najmniejsza. + konstrukcja prostsza niż inne synchroniczne + niezawodność, niepotrzebna konserwacja + brak obwodu wzbudzenia + zastosowanie wirników klatkowych zwiększa moment rozruchowy - mniejszy moment siły – mała wydajność (w przemyśle stosowane do 15kW) - drgania i hałas spowodowane asymetrią wirnika - stosunkowo duża moc bierna w obwodzie zasilania Silniki reluktan

Recently converted files (publicly available):