• Document: ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: робочий зошит для практично-семінарських занять
  • Size: 5.58 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 14:37:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА Факультет геології, географії, рекреації і туризму Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: робочий зошит для практично-семінарських занять Студента(ки) ____________________________________________ Групи ___________________________ Харків-2016 Нємець Л.М., Вірченко П.А. Робочий зошит для практично- семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 9-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2016. – 104 с. Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії. Рекомендовано до друку Вченою радою факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 13 від 29.08.2016 р.) Примітка: 14 травня 2014 р. набув чинності Закон України № 1207- VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Закон визначає, що тимчасово окупованою територією України є: сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України; повітряний простір над зазначеними територіями. Згідно з законом, тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. 17 березня 2015 року Верховна Рада також визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони Донецької та Луганської областей (Постанова Верховної Ради України № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»). Таким чином, при вивченні курсу «Економічна і соціальна географія України» Автономна Республіка Крим, місто державного підпорядкування Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей (які знаходяться на тимчасово окупованій території) розглядаються як відповідні адміністративно-територіальні утворення України. 2 Мета навчального курсу: формувати практичні навички та закріплювати знан

Recently converted files (publicly available):