• Document: DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH
  • Size: 1.51 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 06:32:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J ____________________________________________________________ Do użytku wewnętrznego Egz.nr ..... DZIAŁANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄDOWYCH Podręcznik ____________________________________________________________ 2 WARSZAWA 1995 Opracowanie wykonał zespół autorski pod kierownictwem płk.prof.dr.hab. Zbigniewa ŚCIBIORKA (redakcja naukowa, wstęp, rozdział 3.1; 9.1; 11). Skład zespołu: - płk dr hab. Michał HUZARSKI podrozdziały - 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; - płk dr Ignacy PŁONKA podrozdziały - 4.7; 6.1; 6.2; 6.3; - płk dr Jan BRZOZOWSKI podrozdział - 4.8; - płk dr Witold LIDWA rozdział - 7; - płk dr Bogumił BANCERZ rozdział - 2; - płk dr Wiesław KULMA rozdział - 10; - ppłk dr Waldemar KACZMAREK podrozdziały - 3.6; 3.7;. 3.7. 1; 3.7.2 - ppłk dypl. Jan KALINOWSKI rozdział - 1; - ppłk dypl. Wojciech PRZEDWOJEWSKI rozdział - 5; - ppłk dypl. Stanisław KORZENIOWSKI podrozdziały - 9.2; 9.3; - ppłk dypl. Krzysztof ŁADNIAK podrozdziały - 6.4; 6.5;6.6; - mjr dr Andrzej BUJAK podrozdziały - 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8 - kpt.dypl. Ryszard CHROBAK rozdział - 8. Redakcja techniczna: ppłk dypl. Stanisław KORZENIOWSKI 3 Niniejszy podręcznik zalecam do wykorzystania w procesie dydaktycznym Akademii Obrony Narodowej przez nauczycieli akademickich, studentów i uczestników kursów przeszkolenia KOMENDANT AKADEMII OBRONY NARODOWEJ gen.dyw.prof.dr inż.Tadeusz JEMIOŁO 4 SPIS TREŚCI strona WSTĘP ................................................................................................ - 6 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TAKTYKI.................................... - 7 1.1. Pojęcie i historia taktyki ............................................................. - 7 1.2. Taktyka jako specjalność naukowa ........................................... - 13 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH ........................ - 17 2.1. Podstawowe terminy ................................................................. - 17 2.2. Cechy działań taktycznych wojsk lądowych .............................. - 22 2.3. Zasady walki .............................................................................. - 24 3. OBRONA. ........................................................................................ - 29 3.1. Zasady ogólne ........................................................................... - 29 3.2. Warunki przejścia do obrony ..................................................... - 37 3.3. System obrony........................................................................... - 40 3.4. Możliwości bojowe ..................................................................... - 48 3.5. Normy taktyczne ........................................................................ - 50 3.6. Prowadzenie obrony .................................................................. - 52 3.7. Właściwości przygotowania i prowadzenia działań bojowych w specyficznych warunkach fizyczno-geograficznych................ - 63 3.7.1. Interpretacja warunków szczególnych.............................. - 63 3.7.2. Organizowanie i prowadzenie działań obronnych przez związek taktyczny (oddział) w specyficznych warunkach pola walki........................................................... - 66 3.8. Podstawowe zasady organizacji i prowadzenia obrony przeszkód wodnych (rzek granicznych) ...................................... - 75 4. NATARCIE................................................................................

Recently converted files (publicly available):