• Document: ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
  • Size: 2.86 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 12:41:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT VUOROVAIKUTUSTAIDOT JOHDANTO JOHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskou- lutuskeskusta ympäri Suomea. ENO- hanke käynnistettiin Opetushallituksen rahoit- tamana 2008 ja hanke jatkuu Uudenmaan ELY-Keskuksen rahoituksella 2011 loppuun asti. ENO toimii paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Koordinaatto- rina toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Hankkeen tavoitteina on ollut mm. kehittää erilaisia ohjauspalveluita yrityk- sille ja työyhteisöille sekä työpaikkaohjauksen kehittäminen muun ohjauksen tuke- na. Tavoitteina ovat olleet myös ohjauspalveluiden tuotteistaminen, mallintaminen ja yrityksille ja muille työyhteisöille suunnattujen uudentyyppisten menetelmien ja välineiden kehittäminen. Kehittämistyötä on tehty monenvälisenä valtakunnallisena ja alueellisena verkostoyhteistyönä siten, että ohjauspalvelutuotteet ja muu ohjau- sosaaminen pystytään siirtämään luontevasti yrityksiin, muille työelämän toimijoille sekä kouluttajille. Tämän materiaalin kehittämisidea on kypsynyt vähitellen kuunneltuamme työelämätoimijoiden, kouluttajien ja ohjaajien toiveita, tarpeita ja kokemuksia. Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan. Työssäoppijalta samoin kuin työnteki- jältäkin vaaditaan yhä enemmän taitoja tulla toimeen ja luovia erilaisissa tilanteissa ja työyhteisöissä, joissa samassa työpaikassa voi olla hyvin eri-ikäisiä, -näköisiä, erilais- en taustan, ammattitaidon ja työkokemuksen omaavia työntekijöitä. EK:n tutkimuk- sen mukaan sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi työelämän avaintaidoista. Tämän materiaalin on tuottanut ENO-hankkeen erityisryhmien ohjaamisen kehittämiseen perehtynyt teemaryhmä: Eeva Viinikka ja Anna Taimi, Sataedu Tarja Liljeroos ja Riikka Lamminen, TAKK Sami Somiska, Edupoli Tuija Vartiainen-Gomez, PKKY Miia Ojala, Faktia Koulutus Oy Anna Viitala, Kiipula Satu Törrönen, Heli Hajda ja Anneli Karhunen, Hyria koulutus Oy Toivotamme Sinulle ja ryhmällesi oppimisen ja oivaltamisen iloa materiaalin parissa! Olet sivulla 2 Olet sivulla 3 TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT VUOROVAIKUTUSTAIDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 6.4.1. Tasa-arvo 1.1 Esipuhe 6.4.2. Yhdenvertaisuus 6.4.3. Oma-aloitteisuus 1.2 Materiaalin käyttäjälle 6.4.4. Organisointitaidot 2. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot 6.4.5. Luotettavuus ja tarkat aikataulut TAITTO 2.1 Sosiaalisuus eri asia kuin sosiaaliset taidot 6.4.6. Vaatimattomuus mainossatama.fi 2.2 Sosiaalisia taitoja voi oppia 6.5 Ajankäyttö – miten käytät aikasi? 2.3 Sosiaalinen toimintakyky 6.6.Työpaikkojen erilaiset kulttuurit 2.4 Nykyajan sosiaalisuuden haasteita TOP 10 Näin tyrit työsuhteen – takuulla! 3. Ole oma käyntikorttisi – käytös- ja tapa- 7. Toiminnallisia menetelmiä tietoa

Recently converted files (publicly available):