• Document: SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT
  • Size: 713.72 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 09:40:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT Michelets vei 24 - 30 Oppdragsgiver Praktbygg AS Saksbehandler Ivan Pirojkov Ingeniør Brann & Risiko Mobil +47 975 29 781 ivan.pirojkov@afconsult.com Sign. Internkontroll Terese Berge Ingeniør Brann & Risiko Mobil +47 456 66 134 Terese.berge@afconsult.com Sign. Godkjent Johan Hjertson Avdelingsleder Brann & Risiko Mobil +47 47 80 11 17 Johan.hjertson@afconsult.com Sign. Dato Revisjon Pro.nr. 12.04.16 - 15350 Dato brannkonsept Dokumentnavn, kontrollert dokument 12.04.16 15350.RAP.rev- Revisjonshistorikk Saks- Intern- Rev Status Dato behandler kontroll Sign. - For IG 12.04.16 I.P T.B. ÅF Infrastruktur AS, Arnstein Arnebergs vei 28, NO-1366 Lysaker, Registered office: Oslo, Norway Tel +47 24 10 10 10, www.afconsult.com/no, www.facebook.com/afnorge, VAT nr NO 955 021 037 MVA 15350.Sjekkliste.rev- Page 1 (19) SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT Innholdsfortegnelse 1 Veiledning til kvalitetssystem ............................................................................ 3 2 Veiledning til utførelse av sjekkliste.................................................................... 4 3 Kontroll av rapport ........................................................................................... 5 4 Prosjektopplysninger, dokumentasjonsform og ansvar .......................................... 5 5 Grunnlag og forutsetninger ............................................................................... 6 6 Overordnet brannteknisk vurdering .................................................................... 6 7 Rømning ......................................................................................................... 7 8 Bæreevne og stabilitet ...................................................................................... 9 9 Aktive tiltak .................................................................................................. 10 10 Innvendig brann- og røykspredning ................................................................ 11 11 Utvendig brannspredning .............................................................................. 13 12 Tekniske installasjoner.................................................................................. 13 13 Tilrettelegging for redning og slokking ............................................................ 14 14 Referanser .................................................................................................. 15 15 Kontroll av branntegninger ............................................................................ 17 16 Kontroll av fravik ......................................................................................... 18 15350.Sjekkliste.rev- Page 2 (19) SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT 1 Veiledning til kvalitetssystem Dette kapittelet redegjør kort for ÅF sitt kvalitetssystem og prosess for utarbeidelse av brannkonsept. Kvalitetssystemet er utformet for å ivareta minimumskrav fra myndigheter og for å sikre god kvalitet og forutsigbar leveranse fra ÅF. Kvalitetssystemet er bygget opp rundt en rekke forskjellige aktiviteter med tilhørende rutiner: ÅF har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. ÅF sitt styringssystem ONE oppfyller kravene stilt i ISO 9001 og skal sikre langsiktig, vellykket og bærekraftig utvikling for våre kunder og oss selv. Spesifikke rutiner for utarbeidelse av brannkonsept finnes på ONE under Project / Assignments, og er som følger: Rutine Kontroll Egenkontroll kommentar Internkontroll kommentar OK Avvik IR OK Kontrakt, ordrebekreftelse ☒ ☒ ☐ Overlevering av prosjekt til oppdragsansvarlig ☐ ☒ ☒

Recently converted files (publicly available):