• Document: Bijlage 7 Praktijkvoorbeelden 1. Metrokaart Scheper Ziekenhuis, Emmen en Atrium Ziekenhuis, Heerlen
  • Size: 2.7 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 14:07:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bijlage 7 Praktijkvoorbeelden 1. Metrokaart – Scheper Ziekenhuis, Emmen en Atrium Ziekenhuis, Heerlen De vertaalslag van tekstuele procedures naar de gebruiker is vaak moeilijk. Daarom is het volledige proces rond de OK visueel in kaart gebracht door middel van een procesbeschrijvingsposter. Deze poster geeft het gehele peri-operatieve proces weer met behulp van metrolijnen, zodat in één oogopslag gezien kan worden waar in het proces een patiënt zich bevindt. Per werkgebied is aangegeven op trajectkaarten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn bij iedere stap. De volgende stappen zijn opgenomen op trajectkaarten: - Preoperatief management - Time Out! - Planningsoverleg - Sign Out! - Verificatie - Safe Out! - Sign In! - Check Out! Op het einde van elke stap wordt door de eindverantwoordelijke voor akkoord getekend dat de benodigde taken zijn uitgevoerd. Dit gebeurt op een korte overall checklist proces patiëntveiligheid. Het grote gevaar van checklisten is dat het aftekenen ervan een gewoonte gaat worden. De trajectkaart is bedoeld als geheugensteun en er is alleen een korte overall checklist aanwezig waar de eindverantwoordelijken voor akkoord tekenen. Per ziekenhuis kan de trajectkaart op kleine punten verschillen. 45 46 47 48 49 2. Operatief Volg Dossier (OVD) – Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Voor elke patiënt waarbij een chirurgische ingreep wordt geïnitieerd wordt een persoonlijk OVD gestart. Dit papieren dossier gaat het gehele operatieve proces met de patiënt mee en hierin zijn tenminste de volgende formulieren opgenomen: - Spreekuur snijdend specialist - Opnameformulier snijdend specialist - Preoperatief spreekuur - Centrale opnameplanning - Verpleegafdeling naar OK - Checklist holding/Pre-time-out - Time-out procedure - Debriefing Bij elk formulier tekent de eindverantwoordelijke dat de betreffende taken zijn uitgevoerd en de benodigde informatie is ingevuld. Het OVD is tot op vandaag als papieren versie in gebruik, maar er wordt aangeraden om meteen digitaal van start te gaan als dit mogelijk is. Voor de implementatie van het OVD is een speciale ‘beleidsmedewerker kwaliteit’ ingezet en zijn vele instructie-bijeenkomsten georganiseerd in het gehele ziekenhuis. 50 Bevindingen lichamelijk onderzoek Ikazia ziekenhuis Spreekuur snijdend specialist Datum polibezoek: Ingevuld door hoofdbehandelaar: Ingevuld door assistent: Anamnese/reden verwijzing Aanvullend onderzoek Diagnose N.B. Er is wat informatieziekten Voorgeschiedenis/vroegere tussenuit gehaald, omdat het slechts om een voorbeeld gaat. Behandelplan Familie anamnese Allergieën Patiënt is geïnformeerd over de behandeling, de risico`s en de verwachte resultaten Informed consent Medicijngebruik Patiënt is akkoord met behandeling Akkoord specialist Huisarts inlichten Brief Pagina 2 van 13 OVD Ikazia Pagina 1 van 13 OVD Ikazia 51 Ikazia ziekenhuis POP spreekuur Basisgegevens pre-operatief onderzoek Datum pre-operatief onderzoek: ………………... Anesthesioloog: ………………………………….. Spoed Papieren screening/heroperatie Electief Aanvragend specialist: ………………………...…. Geplande voorlopige operatiedatum: …………… Geplande operatie: ………………………. Anamnese geen Relevante vorige opnames/operaties/anesthesieën/etc: ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... Overige specialistische behandelingen: geen ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... ………………………………..……………………………………………………………………………………………………... Medicijn gebruik:

Recently converted files (publicly available):