• Document: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä
  • Size: 996.27 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 22:14:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Sisällys Tärkeitä turvallisuusohjeita 3 Johdanto 4 Tuotteen kuvaus 5 Kokoaminen / Asentaminen 8 Käyttö 9 Puhdistaminen ja valmistelut seuraavaa käyttökertaa varten 11 Säilyttäminen 13 Huolto 14 Vianmääritys 15 Tekninen kuvaus 16 Varaosat 18 Tarvikkeet ja lisävarusteet 19 Takuu 20 Muita tietoja 21 Maadoitusohjeet 22 Omat muistiinpanot 23 2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä Varoitus! Seuraavien ohjeiden noudattaminen ehkäisee tulipalon, sähköiskun tai ruumiinvamman riskiä: 1. Tuotetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa esitettyyn käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa yhdistää, kokoonpanna tai korjata käyttämällä muita osia (esim. pumppu tai patja), lisävarusteita tai varaosia kuin tässä käyttöohjeessa tai muissa Care of Swedenin aineistoissa kuvattuja. 2. Pumppua ei saa käyttää pumppua kosteissa tiloissa tai tiloissa, joissa pumppu voi joutua kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa. Älä koskaan käytä pumppua, joka on joutunut kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa. Irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja lähetä tuote valtuutettuun huoltoon huollettavaksi. 3. EI SAA KÄYTTÄÄ tulenlähteiden tai kuumien pintojen, kuten tulen, palavan savukkeen tai kuumien lamppujen läheisyydessä tai kosketuksissa niihin. Vaikka tuotteen tulenkestävyys on testattu, se voi vahingoittua joutuessaan kosketuksiin tulen kanssa. 4. Asettele tuote niin, ettei se jää käytössä mihinkään väliin tai vahingoitu. HUOM.: Varo väliin jättämistä erityisesti sängyn kaiteita säätäessä. 5. Tuotetta ei saa missään nimessä käyttää, jos virtajohto tai pistoke on viallinen, pumpun kotelo on rikki tai pumppu ei toimi normaalisti. Ota yhteyttä huoltoon tarkistusta ja korjausta varten. 6. Tarkista tuotteen toiminta säännöllisesti käsitestillä (katso kohta 4.3). Tarkista myös, että mukavuusasetus on pumpussa olevan taulukon mukainen. 7. Tuotetta on valvottava jatkuvasti, mikäli sitä käytetään erityistarkkailtavien henkilöiden, kuten lasten, hoidossa. 8. Hygieniapäällinen ei päästä läpi nestettä tai ilmaa, mutta se läpäisee höyryä. Varmista potilaan oikea asento tukehtumisvaaran välttämiseksi. 9. Varo vahingoittamasta hygieniapäällistä terävillä esineillä. 3 1. Johdanto CuroCell®-ilmapatjat toimivat vaihtuvan paineen periaatteella, joka on hyväksi havaittu ja pitkään käytössä ollut tekniikka. Vaihtuva paine tarkoittaa, että paine vaihtelee säännöllisesti patjan kennojen kesken imitoiden vartalon liikkeitä. Painejakso määritetään vaihtelevaksi kohteisiin, joihin kohdistuu vähän tai ei lainkaan painetta. Menetelmä auttaa ihon paranemisessa ja ehkäisee ihovaurioita. Lue käyttöohjeet aina ennen käyttöä. 1.1 Yleistä Tuote on lääkinnällinen laite, jossa on lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC mukainen CE-merkintä. Tuote on testattu ja hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti: IEC 600601-1 SS-EN ISO 10993 IEC 60601-1-2 EN 597-1 SS-EN ISO 12182 EN 597-2 SS-EN ISO 14971 EN 14126 1.2 Käyttötarkoitus CuroCell® 4 AD on painetta vaihteleva patja, joka asetetaan suoraan sängyn runkoon. Patjaa voidaan käyttää erilaisissa hoitoympäristöissä ehkäisemään painehaavojen syntymistä sekä (1) korkeintaan 4. asteen painehaavojen hoitoon. Patjan käyttäjän suositeltava vähimmäispituus on 120 cm. Suositeltava enimmäispaino on 200 kg. Patjaa tulee käyttää ainoastaan pituussuunnassa makuuasennossa niin, että jalat ovat jalkojen kuvalla merkityssä päässä. Patja on aina puhdistettava potilaiden välillä. HUOM.! - Tiettyjen potilaiden, kuten amputaatiopotilaiden, kohdalla suositeltava vähimmäispaino ei päde. Tällöin käytössä saattaa olla muutakin huomioitavaa, koska koko patjaan ei kohdistu kuormitusta. Katso käyttöä koskevat kohdat 4,3 ja 4,4. - Jos patjaa käytetään yhdessä asentotyynyjen kanssa, lue ohjeet potilaan oikeaan asetteluun tyynyn käyttöohjeesta. - Jos tuotetta käytetään yhdessä evakuointilakanan kanssa, käyttäj

Recently converted files (publicly available):