• Document: ATLANMASI KOLAY BİR BOZUKLUK : DELİRYUM. Perihan GÜNER*, Olav GEENEN**
  • Size: 211.13 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 17:16:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007, 11 (1) ATLANMASI KOLAY BİR BOZUKLUK : DELİRYUM Perihan GÜNER*, Olav GEENEN** ÖZ ABSTRACT Deliryum, hızlı başlayan, dalgalı seyir gösteren, çok Delirium: an Elusıve Dısorder farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan, bilinç, algılama, Delirium is a rapid-onset disorder with a fluctuating düşünce, uyku-uyanıklık döngüsü değişimlerinin eşlik ettiği bir course and a wide range of underlying causes.It is a klinik sendromdur. Deliryum, semptom ve bulgularının, klinik commonly characterized by altered mental status, disturbance tiplerinin, klinik seyrinin çok çeşitlilik göstermesi, risk faktörleri of consciousness and cognition, as well as disruptions in sleep- ve neden olan faktörlerin çok fazla olması gibi nedenlerle wake cycle. Although delirium is a relatively complicated oldukça karmaşık bir hastalık olmasına rağmen, genellikle geri condition due to the variability of its symptoms and findings, dönüşlüdür. Bu nedenle deliryumda erken tanı ve tedavi çok clinical types, clinical progress and the multitude of its causes önemlidir. Bununla birlikte, araştırmalar, sıklıkla deliryum and risk factorsÜ; it is generally reversible. Accurate tanısının doktor ve hemşireler tarafından atlandığını ya da identification of underlying causes and risk factors is therefore yanlış tanı konduğunu göstermektedir. Bu makalede, deliryum essential in early-stage diagnosis and positive treatment tanısının atlanma nedenleri ve bu durumun olumsuz sonuçları, outcomes in delirium cases. Research shows that delirium is deliryumu tanıma ve tedavi etme yolları tartışılmıştır. often mis-diagnosed by both physicians and nurses or remains Anahtar Sözcükler: Deliryum, risk faktörleri, undetected. This article aims to discuss reasons and outcomes deliryum yönetimi, hemşirelik of mis-diagnosis, as well as routes to an acurrate diagnosis and treatment of the condition. Key Words: Delirium, risk factors, delirium management, nursing . Ahmet Bey, 69 yaşında, gözlem için dahiliye bilinç, algılama, düşünce, uyku-uyanıklık döngüsü servisine yatırılan bir hasta. Hastaneye yattığının üçüncü değişimlerinin eşlik ettiği bir klinik sendromdur (Cole, gününün gecesi hemşire hastada “yerinde duramama, 2004; Onur ve Cimilli, 2005; Siddiqi, Stockdale, Holmes dikkat dağınıklığı, irritabilite, huzursuzluk” belirtilerini ve ark., 2005; Türkcan, 2001; Van Zyl ve Davidson, gözlemler. Gündüz ona bakan hemşire ise, Ahmet Bey’in 2003; Van der Mast, 1996). sorunsuz, iyi bir gün geçirdiğini söylemişti. Acaba gündüz Ahmet Bey’e bakan hemşire bir şeyleri kaçırmış EPİDEMİYOLOJİ mıydı? Deliryum ile ilgili bugüne kadar yapılan araştırmaların, farklı alanlarda yapılması ve örneklem DELİRYUM NEDİR? büyüklüğü, veri toplama süresi, deliryumu ölçme aracı Deliryum, tıpta tanımlanan ilk ruhsal ve deliryum tanı kriterlerinin farklı olması gibi bazı bozukluklardan biridir ve deliryumu tanımlamak için metodolojik sorunlar nedeniyle deliryumun görülme 30’dan daha fazla tıbbi sözcük kullanılmıştır (Weinberger oranı ile ilgili elde edilen sonuçlar da farklıdır (Bucht, ve Carnes, 1997). Latince “ deliare” kökünden türetilen Gustafson ve Sandberg, 1999; Voyer, Cole, McCusker deliryum “ yoldan çıkmış” anlamına gelmektedir (Tuğlu ve ark., 2005). Bu nedenle, genel kliniklerde deliryum ve Yıldırım, 2002). Deliryum; hızlı başlayan, dalgalı seyir görülme oranı konusunda kesin bilgi verilememektedir. gösteren, çok farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan, * Yrd.Doç.Dr., Koç Üniversitesi Hemşirelik

Recently converted files (publicly available):