• Document: ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ III ЗАМИШЉАЊЕ ПРОШЛОСТИ И РЕЦЕПЦИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XVIII XXI ВЕКА
  • Size: 3.55 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:43:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ III ЗАМИШЉАЊЕ ПРОШЛОСТИ И РЕЦЕПЦИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XVIII–XXI ВЕКА В И З А Н Т И Ј С КО Н А С Л Е Ђ Е И С Р П С К А У М Е Т Н О С Т I I I ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ I–III Главни уредници Љубомир Максимовић Јелена триван Уредници Даница Поповић Драган Војводић Редакција Весна Бикић Лидија Мереник Даница Поповић Зоран Ракић Миодраг Марковић Владимир Симић Игор Борозан Драган Војводић Секретари редакције Марка Томић Ђурић Милош Живковић Рецензенти Валентино Паче Елизабета димитрова Марко Поповић Мирослав Тимотијевић Вујадин Иванишевић Српски комитет за византологију ЈП Службени гласник Византолошки институт САНУ ЗАМИШЉАЊЕ ПРОШЛОСТИ И РЕЦЕПЦИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XVIII–XXI ВЕКА Уредници Лидија Мереник Владимир Симић Игор Борозан Београ д 2016. П О В ОДО М 2 3 . М ЕЂУ Н А Р ОД Н О Г КО Н Г Р Е С А В И З А Н Т И Ј С К И Х С Т УД И Ј А Објављивање ове публикације подржали су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Град Београд и ЈКП „Погребне услуге” – Београд Са држај I. Од традиције до историје: мапирање прошлости у уметности XVIII века СЛИКА ПРОШЛОСТИ КАО ИСТОРИЈСКИ АРГУМЕНТ: РЕЦЕПЦИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРПСКОЈ БАРОКНОЈ УМЕТНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Владимир Симић О СТАРОМ ВИНУ У НОВиМ МЕХовима: ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО КОД СРБА КРАЈЕМ XVII И ПОЧЕТКОМ XVIII ВЕКА. . . . . 25 Љиљана Стошић Стари иконопис и верска обнова на подручју „Краљевине Србије” у време аустријске владавине 1718–1739. године. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ана Милошевић Рецепција традиционалних тема на ранобарокним иконостасима у Славонији: на додиру јужнобалканских и украјинских утицаја. . . . . . . . . . . . 39 Александра Кучековић Барокна обнова средњовековне политичке идеологије у Карловачкој митрополији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Мирослава Костић Рецепција средњег века у српској литератури просветитељства. . . . . . . . . . . . 59 Драгана А. Грбић II. Имагинарна реконструкција средњовековља у српској уметности XIX века Између доказа и имагинације: уобличавање традиције и уметност у служби српске монархије XIX века. . . . 71 Игор Борозан Популаризација средњовековних хероја средином XIX века: Споменици србски Анастаса Јовановића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Данијела Ванушић Рецепција митске прошлости у сликарству српског симболизма: Обретеније главе цара Лазара Ђорђа Крстића и Марка

Recently converted files (publicly available):